2019-09-09 09:50Pressmeddelande

Pressinbjudan. Ny utställning sätter miljonprogrammet i nytt ljus .

Bilden av den flygande betongen var återkommande under 1950- och 60-talen. Dess kulturella genomslag och spridning porträtteras i utställningen genom affischkonst, målningar, filmer, leksaker, serieteckningar och operascenografi. Bilden av den flygande betongen var återkommande under 1950- och 60-talen. Dess kulturella genomslag och spridning porträtteras i utställningen genom affischkonst, målningar, filmer, leksaker, serieteckningar och operascenografi.


Flygande betong - byggelementen som förändrade världen.

Pressvisning 17 okt kl.9-10. Osa senast 15 okt till 073-273 36 00
eller
maria.ostman@arkdes.se

I ArkDes storsatning och egenproducerade utställning, formgiven av Note Design Studio och kurerad av Pedro Ignacio Alonso och Hugo Palmarola, får publiken genom modeller och originalmaterial lära känna betongelementens historia både internationellt och i Sverige, då det byggdes bostäder för miljontals människor. Utställningen berättar om en tid då ett svävande betongelement blev en framtidssymbol både i politiken och i konsten och förkroppsligade drömmen om en bättre värld, men också om byggelementens närvaro i den samtida arkitekturen. I samband med utställningens öppnande publicerar ArkDes en omfattande publikation med samma namn. Utställningen är resultatet av mer än tio års forskning och kuratorerna belönades 2014 med Silverlejonet för utställningen Monolith Controversies på den 14:e Arkitekturbiennalen i Venedig.

Utställningen Flygande betong – byggelementen som förändrade världen skildrar utvecklingen av ett byggelement som idag ofta uppfattas som fult. Men i efterkrigstidens optimistiska tidsanda skulle betongelementen bygga framtiden, råda bot på bostadsbrist och höja levnadsstandarden för miljontals människor. De prefabricerade betongelementen utgjorde kärnan i byggsystem som spreds till över 70 länder efter andra världskriget. Systemen vidareutvecklades och anpassades efter de olika ländernas lokala behov och förutsättningar. Den nya tekniken gjorde variationsmöjligheterna i det närmaste oändliga.

Flygande betong – byggelementen som förändrade världen bygger på år av forskning där kuratorerna Pedro Ignacio Alonso och Hugo Palmarola har samlat originalmaterial samt katalogiserat och producerat 3D-modeller av betongelementsystem använda världen över. Medverkar i utställningen gör även bostadsforskaren Erik Stenberg med nytt forskningsmaterial.

- Förutom flygresor, rymdprogrammet och kärnkraften ansågs betongpanelen en gång vara en innovation som inledde en ny, rationell framtid för samhället och världen. Under andra hälften av 1900-talet började en heroisk bild av en flygande panel som far över himlen dyka upp i populärkulturen, säger kuratorerna Pedro Ignacio Alonso och Hugo Palmarola.

Bilden av den flygande betongen var återkommande under 1950- och 60-talen. Dess kulturella genomslag och spridning porträtteras i utställningen genom affischkonst, målningar, filmer, leksaker, serieteckningar och operascenografi. En ”flygande” modell i skala 1:5 föreställande ett av de mest representativa betongelementsystemen har en central plats i utställningsrummet, liksom modeller av 60 modulsystem från fem kontinenter.

Sune Sundahl. Installation av stora betongelement i bostadshus, 1967–1968. Foto ArkDes samlingar

Bild ovan: I utställningen visas unikt material från ArkDes samling bland annat fotografier av Sune Sundahl.

- Utställningen handlar om ett av de mest massproducerade föremålen i designhistorien och för samman en svindlande och spännande samling objekt för att hjälpa oss att förstå betongelementet och genom det, den moderna världen. Flygande betong – byggelementen som förändrade världen, använder betongelementet som en lins genom vilken vi ser hur teknik, samhälle, politik och konst är sammankopplade. Utställningen visar att betongelementen var mycket mer än bara en bekväm lösning för att ge tak över huvudet åt kraftigt växande befolkningar under 1900-talet, säger Kieran Long, överintendent ArkDes.

”Tack, kranar!” Texten på den gula skylten: ”Arbeta för förskolan.” Ju Tjerepanov, Krokodil, Nr. 24, 1969, Sovjetunionen.
Bilden av den flygande betongen var återkommande under 1950- och 60-talen. Dess kulturella genomslag och spridning porträtteras i utställningen genom affischkonst, målningar, filmer, leksaker, serieteckningar och operascenografi.

Utställningen visas mellan den 18 oktober 2019 - 1 mars 2020.

 Utställningsproduktion

Utställningskuratorer: Pedro Ignacio Alonso och Hugo Palmarola
Utställningskurator på ArkDes: Carlos Mínguez Carrasco
Utställningsproducent: Sofia Liljergren
Utställningsformgivare: Note Design Studio
Grafisk form: Brand Union
Innehållsutveckling: José Hernández
Research: Michael Abrahamson och Erik Stenberg

 

 Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman

Relaterade presskit