Pressmaterial


Byggsats omvandlar parkeringsplatser till mötesplatser. Building kit transforms parking spaces into meeting places.

Cred alla modeller: LundbergDesign. En ny typ av byggsats som ska förändra hur vi använder stadens gator testas nu i Sweden i ett innovationsprojekt som leds av ArkDes Think Tank. Med hjälp av byggsatsen kan kommuner eller invånare snabbt skapa plats för lek, utegym, odling, sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv. Credits to all models: LundbergDesign. A new type of building kit that aims to change how we use the city streets is currently being tested in Sweden as part of an innovation project led by ArkDes Think Tank. With the help of this building kit, municipalities or residents can quickly create spaces for play, outdoor gyms, gardening, social hubs, or other elements that bring life to the street.

Joar Nangos 'Girjegumpi', det Samiska arkitekturbiblioteket, reser till Venedig 2023

I över femton år har arkitekten och konstnären Joar Nango sammanställt ett arkiv med böcker som tar upp relevanta frågor för urfolkets arkitektur. 2018 öppnade Girjegumpi för allmänheten för första gången. 2023 kommer denna struktur, kunskapskälla och sociala plattform för samisk arkitektur att resa till den nordiska paviljongen som representerar Finland (Arkkitehtuurimuseo, Helsinki), Norge (Nasjonalmuseum, Oslo) och Sverige (ArkDes, Stockholm) i Venedig.

ArkDes i förvandling – Ska visa en ny historia om arkitektur och design

ArkDes stänger för ombyggnation . Sveriges nationella museum för arkitektur och design, ArkDes, står inför stora förändringar. I helgen 26-27 augusti bjuder museet in till finissagehelg och den 28 augusti stänger museet. Då påbörjas en omfattande ombyggnation av lokalerna som ska stå klara för nyinvigning den 14 juni 2024. Nyöppningen och det nya museet blir kulmen av sex års intensivt arbete bakom kulisserna. Arkitekter är Arrhov Frick.