Nyheter

Facebook

Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.

Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman
Publik chef
Emma Weinerhall