Nyheter

Facebook

Om ArkDes

ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, är ett museum och en myndighet som verkar runt om i landet för att främja och utveckla arkitekturens och designens roll i samhället. På museet på Skeppsholmen i Stockholm kan du ta del av utställningar, föreläsningar, kreativa workshops och samtal om arkitektur och design.

Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman
Publik chef
Emma Weinerhall