2023-05-10 08:08Pressmeddelande

Power of Places: Klart vilka team som ska utforska Rosengård och Nyhamnen  

Foto: Lou JasmineDen internationellt prisbelönta arkitekten och professorn Sumayya Vally deltar i teamet som ska utforska Nyhamnen.

Nu är det klart vilka två multidisciplinära team som valts ut till ArkDes praktiknära forskningssatsning Power of Places i Malmö. Team Layered, med den internationellt prisbelönta arkitekten och professorn Sumayya Vally, och Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker (KoRP) har fått uppdraget att utforska och utveckla metoder för stadsutveckling i stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen med grundfrågeställningen: Hur tar vi tillvara på allt som redan finns när vi utvecklar nya platser? Projektet genomförs i samarbete med Malmö stad och med stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening.  

Bland teamen, som valts ut av 89 sökande, finns både lokalt förankrade personer och internationella namn. I det multidisciplinära teamet Layererd ingår den prisbelönta sydafrikanska arkitekten och grundaren av arkitektur- och forskningspraktiken Counterspace Sumayya Vally, konstrådgivaren och kuratorn Ana Sokoloff, performancekonstnärerna María José Arjona och arkitekten Daniel Feldman. Teamet kommer att jobba med stadsdelen Nyhamnen. 

- Genom en kombination av dialog, forskning, experimenterande, multimediaproduktion och “performative action” kommer teamet skapa en demokratisk plattform för diskussioner kring stadsutveckling i Nyhamnen, säger Daniel Feldman, vinnande team Layered. 

Team Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker (KoRP) med projektet Close Your Eyes, som representeras av den Malmöbaserade konstnären Hanni Kamaly, kommer att arbeta i stadsdelen Rosengård, ett område som idag har ett utvecklat föreningsliv och en ung befolkning. Här ska teamet undersöka hur resurser och lokal kunskap kan tas tillvara i de pågående utvecklingsprocesserna. Om vi sätter det befintliga i fokus, vilken estetik och vilka metoder kan vi utveckla då? 

Rosengård. Foto: Björn Olin

Rosengård. Foto: Björn Olin

- Rosengård står inför stora förändringar i områdets struktur som präglas av ett arkitekturideal med bilfria gröna rum mellan husen. Genom att inventera och söka oss in i rika arkiv av konst, dokumentärt berättande, poesi, musik, nyhetsjournalistik, plan- och bygghandlingar och forskning om och från Rosengård utvecklar vi sätt att lyssna, kartera och gestalta, säger Hanni Kamaly, team Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker (KoRP).  

Förhoppningen är att det platsspecifika utforskandet och teamens arbete ska leda till värdeskapande insikter om arkitekturen och stadsrummets betydelse för Malmöborna. 

- Som en samarbetspartner till Köpenhamn som är arkitekturhuvudstad i år, testar vi nya arbetssätt där vi bygger vidare på värden som redan finns i staden. Vi utforskar hur vi tillsammans med Malmöborna kan forma staden och det ska bli spännande att se hur prototyperna tas emot i Nyhamnen och Rosengård. Förhoppningen är att vi lär oss nya saker som vi kan använda vidare i stadsutvecklingen, även i andra områden, säger Tobias Nilsson, direktör på fastighets- och gatukontoret Malmö. 

- En av ArkDes viktigaste uppgifter är att lyfta in talanger och röster som ger utrymme för nya kreativa tillvägagångssätt inom design, arkitektur och urbanism. Projektet Power of Places har fått fantastisk respons från många talangfulla team, och vi är säkra på att de två utvalda kommer att kunna tillföra nya perspektiv kring hur vi skapar städer gemensamt. Malmö är en av Sveriges mest mångsidiga och dynamiska platser och vi är verkligen stolta över att få arbeta med Malmö stad i ett projekt som vi hoppas kan få stort genomslag, säger Kieran Long, överintendent ArkDes.

Fakta om ArkDes och utlysningen:

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. ArkDes har ett unikt uppdrag från regeringen inom politikområdet för Gestaltad livsmiljö. Förutom att vara ett museum och en mötesplats på Skeppsholmen, driver ArkDes praktiknära forskning där arkitekter och designers bjuds in för att utifrån gestaltningskompetens utarbeta förslag på konkreta samhällsutmaningar.  

Utlysningen och det kommande arbetet i Power of Places utgör en av sammanlagt tre delar i Malmö stads arkitektursatsning Malmö in the making. Satsningen är ett samarbete med Köpenhamn, som under 2023 firar UNESCO-titeln World Capital of Architecture. Malmö in the making handlar om att utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan forma stadens utveckling.  

För intervjuer och ytterligare frågor:

Maria Östman, maria.ostman@arkdes.se, 073-273 36 00.

 

 

 

 

 

 

 

 Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman