Här är teamen som valts ut i forskningssatsningen Power of Places i Malmö.

Power of Places: klart vilka team som ska utforska Rosengård och Nyhamnen. Nu är det klart vilka två multidisciplinära team som valts ut till ArkDes praktiknära forskningssatsning Power of Places i Malmö. Team Layered, med den internationellt prisbelönta arkitekten och professorn Sumayya Vally, och Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker (KoRP) har fått uppdraget att utforska och utveckla metoder för stadsutveckling i stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen med grundfrågeställningen: Hur tar vi tillvara på allt som redan finns när vi utvecklar nya platser? Projektet genomförs i samarbete med Malmö stad och med stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening.