2023-03-07 09:38Pressmeddelande

Kvinnohistorisk månad inleds. Nytt ljus på kvinnornas betydelse genom arkitektur och designhistorien

Hillevi Svedberg (1919-1990) på resa i USA, där hon intervjuas av en amerikansk tidning, 1937. 
Fotograf: Foster E Stansfield. ArkDes samling.

Hillevi Svedberg (1919-1990) på resa i USA, där hon intervjuas av en amerikansk tidning, 1937. Fotograf: Foster E Stansfield. ArkDes samling.

Stockholms Kvinnohistoriska öppnar installation på ArkDes

 7 mars – 9 april

Museerna Stockholms Kvinnohistoriska och ArkDes inleder nu en kvinnohistorisk månad. Genom designföremål och filmmaterial från ArkDes unika samling presenteras kvinnohistoriens dolda berättelser och dessutom bjuds besökaren in till visningar, workshops och skrivstugor. Allt för att sätta ljus på kvinnorna och kvinnornas roll i arkitektur och designhistorien.

Under en hel månad kommer Stockholms Kvinnohistoriska att husera med sin installation på ArkDes. Utgångspunkten i installationen är att alla föremål bär på en historia som var och en för sig angår eller påverkar kvinnor på något sätt – historier och berättelser som inte fått det utrymme i offentligheten som de förtjänar. 

“För att arbetet med att synliggöra kvinnors villkor och bidrag i historien ska accelerera och nå en stor publik behöver vi arbeta tillsammans – och på nya sätt. Samarbete är nyckeln för att förändring ska ske”. – Anna Tascha Larsson, museichef på Stockholms Kvinnohistoriska.

“Just nu arbetar våra intendenter, likt detektiver, med att inventera det unika originalmaterialet som finns i museets samling med målet att visa en helt ny utställning och besöksupplevelse om svensk arkitekturhistoria 2024. Samarbetet med Stockholms Kvinnohistoriska är en viktig del i det arbetet”, säger Emma Weinerhall, publik chef ArkDes.

Tisdag 7 mars kl. 17.00–20.00. Invigning med samtal. Hur kan vi förändra underrepresentationen av kvinnohistoria i arkiv och samlingar? Samtal mellan Anna Tascha Larsson, museichef på Stockholms Kvinnohistoriska, Karin Nilsson, verksamhetschef och biträdande överintendent på ArkDes och Gunnar Ardelius, generalsekreterare på Sveriges Museer.

Fredag 10 och 31 mars kl. 18.00–20.00. Prova på att gjuta husmodeller som modernismens svenska arkitekturdrottning. Léonie Geisendorf – samtidigt som du får en unik djupdykning i den historiska kontexten med ArkDes Samlingar.

Tisdag 14 och 28 mars kl.18.00–19.00. Följ med på en bakom kulisserna visning där ArkDes intendenter Frida Melin och Max Ahrent djupdyker ner i både kända och okända kvinnliga arkitekters arbete och process, som finns bevarat i unika museets samling. Julia Lyskova, skådespelare och poddmakare, och Nanna Olasdotter Hallberg, journalist och programledare följer med som sidekicks och ställer frågor.

Skrivstugor. Tisdagar 14 mars och 18 april kl. 15.00–19.00. Var med och skriv in fler kvinnor i världens mest använda uppslagsverk på nätet – Wikipedia! Stockholms Kvinnohistoriska, ArkDes och Wikimedia Sverige bjuder in till skrivstugor. ArkDes Bibliotek, Exercisplan 4.

Judith Turner (1922–2004). Okänd för de flesta. Född i USA men verksam i Sverige från 1955. På bilden sitter hon i fönstret till Control Datas huvudkontor i Solna, 1979. ArkDes samling.

Judith Turner (1922–2004). Okänd för de flesta. Född i USA men verksam i Sverige från 1955. På bilden sitter hon i fönstret till Control Datas huvudkontor i Solna, 1979. ArkDes samling.

Bakgrund
Stockholms Kvinnohistoriska är ett nytt slags museum – ett medlemsmuseum som utan egen permanent byggnad ger plats åt kvinnohistoria i människors vardag och knyter historia till frågor och brännande ämnen som påverkar människors dagliga liv. Museet är en ideell förening av organisationer som vill bidra till en värld där kvinnohistorien är synlig och en historieskrivning som speglar fler perspektiv. En av grundarna är Lina Thomsgård.

Museet ArkDes (Sveriges nationella centrum för arkitektur och design), som ligger på Skeppsholmen, har som uppdrag att öka kunskapen och driva debatt om hur arkitektur och design påverkar våra liv som medborgare. För att lyfta in fler perspektiv i den kommande samlingsutställningen som öppnar 2024 pågår ett stort arbete bakom kulisserna, där museets fem gästforskare djupdyker i museets samling med fokus på feministiska aktivistgrupper, kvinnor i arkitekturdebatten, transnationella arkitekturprojekt och nya läsningar av den svenska modernismen.

För intervjuer och pressförfrågningar:

Maria Östman, maria.ostman@arkdes.se 073-273 36 00.

Stockholms Kvinnohistoriska

Stockholms Kvinnohistoriska

 

 

 

 

 


Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman