Mars 2023. Kvinnohistorisk månad inleds. Nytt ljus på kvinnornas betydelse genom arkitektur och designhistorien.

Kvinnohistorisk månad inleds. Nytt ljus på kvinnornas betydelse genom arkitektur och designhistorien. 7 mars – 9 april 2023. Museerna Stockholms Kvinnohistoriska och ArkDes inleder nu en kvinnohistorisk månad. Genom designföremål och filmmaterial från ArkDes unika samling presenteras kvinnohistoriens dolda berättelser och dessutom bjuds besökaren in till visningar, workshops och skrivstugor. Allt för att sätta ljus på kvinnorna och kvinnornas roll i arkitektur och designhistorien.