2020-06-30 07:28Pressmeddelande

Infartshinder designade för utställning på ArkDes uppförs på Kungsholmen

Foto:Justina HüllInfartshinder designade för utställning på ArkDes uppförs på Kungsholmen.

Infartshinder designade för utställning på ArkDes uppförs på Kungsholmen

Som en del av Stockholms stads satsning på pop up-platser har ett antal kombinerade infartshinder och cykelställ som keramikern Hilda Hellström designade för utställningen Public Luxury placerats ut på Holger Bloms plats på Norr Mälarstrand.

För två år sedan visade ArkDes utställningen Public Luxury som lyfte arkitekturen som verktyg för att väcka debatt kring och hitta lösningar på samhällsutmaningar som Sverige står inför idag. Den brokiga och täta utställningen innehöll flera specialgjorda verk som knöt an till debatten om arkitekturen och designen i våra gemensamma livsmiljöer. Ett av dem – ”The Blob” – designades av keramikern Hilda Hellström och var resultatet av ett uppdrag till formgivare att utveckla infartshinder som skulle kunna vara effektiva mot oönskad fordonstrafik och som samtidigt skulle kunna tillföra gatumiljön någon ytterligare funktion. Hilda Hellström löste uppgiften med ett cykelställ i betong som, efter att ha visats på ArkDes i Stockholm och på Svenska Institutet i Paris, nu vidareutvecklats för att kunna användas på gator och torg.

Cred: Johan Dehlin.

Infartshinder designade för utställning på ArkDes uppförs på Kungsholmen. Bilden visar Hildas infartshinder i utställningen Public Luxury , som tidigare visades på ArkDes. Foto: Johan Dehlin.

”ArkDes medverkade till att trafikkontoret fick upp ögonen för Hilda Hellströms Blobar. Trafikhinder som är inbjudande, fantasifulla och har flera funktioner blev lockande att testa. Det är ett stort plus att de kan fungera i olika miljöer och att de saknar riktning i sin form och därmed är lätta att placera ut. Dessutom tillför de något livfullt till stadsmiljön. Blobarna gör premiär på Norr Mälarstrand och Holger Bloms plats nu i sommar”, säger Ulrika Petzelius, Landskapsarkitekt, Trafikkontoret, Stadsmiljö, Park och stadsmiljö.

Cred: Justina Hüll.

Keramikern Hilda Hellström.

”Det är fantastiskt att se att Hildas verk, som började sitt liv som en del av en utställning här på ArkDes, nu har klivit ut i verkligheten. En av våra kärnuppgifter på ArkDes är att ge talangfulla formgivare i uppgift att skapa kreativa lösningar på våra städers största utmaningar. Att säkra våra offentliga rum från terrorattacker är en angelägen målsättning, men det arbetet får inte genomföras på bekostnad av öppna, demokratiska och vackra städer. Det är glädjande att Stockholms stad delar vår uppfattning att arkitekter, konstnärer och formgivare är bättre lämpade att skapa de offentliga rummen än säkerhetsindustrin och att staden är villig att experimentera med alternativa sätt att skapa trygga platser. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Stockholm stad i dessa frågor”, säger ArkDes överintendent Kieran Long som även var huvudkurator för Public Luxury.

Public Luxury visade ArkDes inriktning som en arena för ny och banbrytande arkitektur och design. Infartshindren som togs fram för att visa hur oron för brott och terrorism kan användas för att skapa levande och inkluderande gatumiljöer var ett av flera verk som berörde det offentliga rummets motsättningar och paradoxer. Om utställningen, som blev en stor publikframgång, skrev Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet: ”Det är mäktigt att stå under en av Johan Celsings moskékupoler, det är fint att se Hilda Hellströms kombinerade farthinder/cykelställ som gärna får ersätta Stockholms betonglejon.”

Hilda Hellström (f. 1984) är keramiker. Hon är utbildad vid Beckmans designhögskola i Stockholm och Royal College of Art i London. För sitt projekt The Materiality of a Natural Disaster, som syftade till att skapa konst med lera som blivit radioaktiv efter kärnkraftsolyckan i Fukushima, rönte hon stor internationell uppmärksamhet.

Pop up-platsen på Holger Bloms plats är öppen till den 25 september, därefter finns det möjliga planer hos Trafikkontoret att ge ”The Blob” ny placering på Drottninggatans krön.

 


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman

Relaterade presskit