Infartshinder designade för utställning på ArkDes uppförs på Kungsholmen.

Infartshinder designade för utställning på ArkDes uppförs på Kungsholmen. Som en del av Stockholms stads satsning på pop up-platser har ett antal kombinerade infartshinder och cykelställ som keramikern Hilda Hellström designade för utställningen Public Luxury placerats ut på Holger Bloms plats på Norr Mälarstrand. Pop up-platsen på Holger Bloms är öppet till den 25 september, därefter finns det möjliga planer hos Trafikkontoret att ge ”The Blob” ny placering på Drottninggatans krön.