2020-07-03 12:04Pressmeddelande

Inbjudan och intervjumöjligheter 3 sept - framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturarv.

Foto: Lähiöfest.Foto: Lähiöfest.

Konferens 3 september. Gestaltad livsmiljö.
Intervjumöjligheter och inbjudan.

Torsdag den 3 september sker en digital heldagskonferens om Gestaltad livsmiljö med inspirerande nationella och internationella talare. ArkDes, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd bjuder gemensamt in till en dialog om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturarv i relation till människans möjligheter och behov.

Medverkar gör bland andra kulturminister Amanda Lind, arkitekten Mia Hägg och Norges riksantikvarie Hanna Geiran. Det finns möjlighet att intervjua konferensdeltagare om deras tankar kring långsiktiga lösningar för framtidens livsmiljöer.

För intervjuförfrågningar med deltagare, pressbilder samt intresse att delta under dagen, kontakta: maria.ostman@arkdes.se, 073-273 36 00.

Program. Gestaltad livsmiljö 2020 - Digital konferens 3 september 2020.

Programmet startar klockan 08.45 och avslutas 15.30. Under dagen kommer det att finnas tid och möjlighet att ställa frågor till alla talarna. Tid för pauser kommer att finnas.

Program:
Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek.

08.45. Digital inloggning öppnar.

09.00 Inledning.
Moderator Ann-Louise Rönestål Ek hälsar välkommen och konferensens värdar, Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens Konstråd, introducerar gemensamt Gestaltad livsmiljö. Vad är det? Varför är det viktigt?

09.30. Helsingfors – en stad med rum för alla.
Konkreta exempel på hur Helsingfors arbetar med arkitektur, form, design, konst och kulturarv som redskap i stadsutvecklingen. Vilken roll spelar dessa frågor i Helsingfors strategiska plan? Medverkande: Katja Lindroos, VD Urban Practice, Maija Tanninen-Mattila, chef för Helsingfors konstmuseum HAM med flera.

Frågestund.
Frågestund med deltagarna. Vi reflekterar över skillnader mellan Sverige och Finland.

11.00 Att göra framtiden rättvisa – vad innebär det?
Adaptive reuse. Norges riksantikvarie Hanna Geiran talar om hur det byggda kulturarvet kan bidra till hållbar utveckling ur flera aspekter. I synnerhet genom återbruk och en förändrad syn på befintliga kulturmiljöer och byggnader.

Frågestund
Frågestund med deltagarna.

Future Island
Landskapsarkitekterna Ooze och konstnären Marjetica Potrč berättar om hur de skapar en konstgjord ö i samarbete med beställaren Akademiska Hus. Genom att vara i konstant förändring ställer ön som konstverk frågor om klimatförändringarnas inverkan.

Frågestund
Frågestund med deltagarna.

Att renovera det moderna kulturarvet.
S:t Görans gymnasium har byggts om till bostäder. Sven Olof Ahlberg, bebyggelseantikvarie, beskriver hur renoveringen och omvandlingen gick till.

Frågestund.
Frågestund med deltagarna.

12.00 LUNCH

12.45 Gestaltad livsmiljö sett utifrån. Mia Hägg är svensk arkitekt som arbetat på den schweiziska arkitektbyrån Herzog & de Meuron, där hon var projektledare och ansvarade för utformningen av Pekings Nationalstadion ”Fågelboet”. Mia Hägg inspirerar och har ett ständigt återkommande utifrånperspektiv.

Samtal
Kieran Long, överintendent ArkDes, samtalar med Mia Hägg.

Paus

13.30 En politik för Gestaltad livsmiljö.
I en dialog med moderatorn beskriver kulturminister Amanda Lind politikområdet Gestaltad livsmiljö. Varför är det ett prioriterat område för henne?
Frågestund.

Samtal
Moderator samtalar med kulturminister och ställer frågor från deltagarna.

Paus

14.10 Platser att vara stolt över. Tre komplexa designprocesser visar utveckling av kulturellt värdefulla platser genom samverkan mellan olika grupper och professioner. Hur har dessa processer påverkat arbetet för långsiktiga lösningar till renoveringsprojekt?

Moving plants.
Konstnären Maider Lopez berättar om badhuset i Hammarkullen och hur ”ett andra hem” räddades från nedläggning med hjälp av konst och engagerade medborgare.

Nationalmuseum i nytt ljus.
Arkitekt Torun Hammar berättar om ett omfattande samarbete i ett av Statens Fastighetsverks största och mest komplexa projekt.

Den gode, den onde, den fule.
Leif Ahnland, stadsarkitekt i Tibro kommun och Anders Berensson, arkitekt berättar om hur de engagerade hela Tibro i att ge liv åt en övergiven plats.

Frågestund.
Frågestund med deltagarna.

15.10. Vad tycker du?
Publikens inspel och medskick om dagen och om önskemål inför framtiden.

Summering – vad betyder Gestaltad livsmiljö för oss nu?
Moderator och riksarkitekt Helena Bjarnegård sammanfattar och reflekterar över dagen.

15.30. Tack för idag.

 


Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman