Konferens Gestaltad livsmiljö 3 september

Torsdag den 3 september sker en digital heldagskonferens om Gestaltad livsmiljö med inspirerande nationella och internationella talare. ArkDes, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd bjuder gemensamt in till en dialog om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturarv i relation till människans möjligheter och behov. Medverkar gör bland andra kulturminister Amanda Lind, arkitekten Mia Hägg och Norges riksantikvarie Hanna Geiran. Missa inte möjligheten att intervjua konferensdeltagare om deras tankar kring långsiktiga lösningar för framtidens livsmiljöer.