2022-12-16 14:24Pressmeddelande

16 miljoner till kompetenslyft för digitalisering inom museiområdet – ArkDes ett av tre museer som leder arbetet.

ArkDes samling. Cred: Hugo Johansson.ArkDes samling. Cred: Hugo Johansson.

ArkDes är ett av tre centralmuseer, som tillsammans med Statens försvarshistoriska museer och Statens museer för världskultur, kommer att leda och fungera som testbäddar, i ett digitalt kompetenslyft för den svenska museisektorn. Digitaliseringsprojektet, som drivs av Riksantikvarieämbetet och Sveriges centralmuseer och finansieras av Europeiska socialfonden, hör till de största digitala satsningarna på museisektorn som gjorts, och kan ses som en långsiktig strategi för att göra museernas material tillgängligt för fler. 

Projektet är ett treårigt kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med samtliga centralmuseer i Stockholm, tolv institutioner, 1 200 medarbetare och 12 000 timmar utbildning.

"Vi på ArkDes är glada över att Europeiska socialfonden valt att finansiera ett storskaligt digitalt kompetenslyft för den svenska museisektorn. ArkDes är ett av tre centralmuseer som är med och utformar spetsutbildningen om länkade öppna data. Genom strategiska rekryteringar är ArkDes redan i framkant när det gäller digital kompetens i museisektorn, och vi ser fram emot att dela med oss av den kompetensen till fler svenska museer", säger Karin Nilsson, verksamhetschef och biträdande överintendent ArkDes.

Som testbädd i projektet kommer ArkDes samlingar att bli mer tillgängliga för forskare och allmänhet. ArkDes intendent för digitala samlingar Aron Ambrosiani förklarar vidare: ”Ritningarna och fotografierna i ArkDes samlingar kommer från hela landet och har många beröringspunkter och överlappningar med andra museer och arkiv. Därför är det viktigt att presentera information om samlingarna så att det blir lätt för alla att följa länkarna till material hos andra institutioner. En riktad utbildning för museipersonal kommer att leda till ändrade arbetssätt och bättre anpassad teknik. På sikt innebär det att vi kan göra digitalt kulturarv enklare att hitta till, ta del av och återanvända.”

ArkDes intendent för digitala samlingar Aron Ambrosiani. Cred Hugo Johansson

ArkDes intendent för digitala samlingar Aron Ambrosiani. Cred: Hugo Johansson

Utöver ArkDes insatser i framtagandet av spetsutbildningen kommer Karin Glasemann, biträdande enhetschef för intendentenheten och samlingsansvarig, att medverka i projektets styrgrupp.

Hugo Johansson

Karin Glasemann, biträdande enhetschef för intendentenheten och samlingsansvarig. Cred: Hugo Johansson

Läs mer om projektet: https://www.mynewsdesk.com/se/riksantikvarieambetet/pressreleases/betydande-kompetenslyft-foer-museiomraadets-digitalisering-3223957

Fakta om ArkDes samling:
Léonie Geisendorf, Gunnar Asplund och Ralph Erskine är bara några av de omkring 600 arkitekter som finns representerade i ArkDes arkitektursamling. I dag finns runt fyra miljoner föremål – donerade böcker, tidskrifter, modeller, fotografier och ritningar – som omfattar svensk arkitektur från 1850-talet och framåt.

Just nu jobbar ArkDes med en helt ny samlingsutställning som öppnar 2024. Som en del av projektet har museet bjudit in fem gästforskare för att djupdyka i våra arkiv. Med fokus på feministiska aktivistgrupper, kvinnor i arkitekturdebatten, transnationella arkitekturprojekt och nya läsningar av den svenska modernismen, utforskar vi aldrig tidigare visat samlingsmaterial.

Mer information och intervjuer: Maria Östman. maria.ostman@arkdes.se 073-273 36 00. 

 

 


Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman

Relaterade presskit