ArkDes medverkar i unikt digitaliseringsprojekt för den svenska museisektorn

ArkDes kommer tillsammans med Statens försvarshistoriska museer och Statens museer för världskultur, att ta en större roll och fungera som testbäddar, i ett digitalt kompetenslyft för den svenska museisektorn. Digitaliseringsprojektet, som drivs av Riksantikvarieämbetet och Sveriges centralmuseer och finansieras av Europeiska socialfonden, hör till de största digitala satsningarna på museisektorn som gjorts, och kan ses som en långsiktig strategi för att göra museernas material tillgängligt för fler.