För allmänt bruk: Här är teamet som ska utforska Robertsfors bruksmiljöer

Arkitekten Maja Hallén, fotografen Johannes Samuelsson, antikvarien Åsa Hallén och scenografen Jenny Nordström – de är teamet som ska aktivera och utveckla en av Robertsfors äldre bruksbyggnader. Projektet, För allmänt bruk, är en del av ArkDes praktiknära forskningssatsning 2023. Det sker i samarbete med Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet. I samband med den omfattande industriella utveckling som pågår i Västerbotten och etableringen av Norrbotniabanan, räknar hela regionen med ett stort antal nya invånare. I och med denna utveckling behövs nya offentliga rum av hög kvalitet och platser där människor kan mötas. I projektet För allmänt bruk, som äger rum i Robertsfors, undersöks hur befintliga kulturhistoriska miljöer kan bidra med nya värden i samhällsutvecklingen.