Street Moves omvandlar gator och parkeringsplatser till mötesplatser i Hultsfred och Härnösand

Outer Space, Suzanne Osten och Studio Doms är ett av teamen som har fått i uppdrag att förändra Hultsfreds gator genom innovationsprojektet Street Moves, som leds av ArkDes och finansieras av Vinnova sedan 2019. Street Moves handlar om att kommuner med hjälp av en inkluderande designprocess förändrar stadens gator med tillfälliga lösningar. Från att man tidigare planerade städerna utifrån bilen, är nu utgångspunkten att designa gator för fler behov, exempelvis ett ökat behov av grönska och mötesplatser i staden, sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv för invånarna. Göteborg, Helsingborg, Stockholm och Umeå har redan testat metoden och nu är det dags för Hultsfred och Härnösand. Tillsammans med två nya designteam fortsätter ArkDes att utveckla Street Moves över landet. På plats i Hultsfred och Härnösand är nu två nya designteam. Teamen är det innovationsdrivna design- och arkitekturföretaget Office of Possibilies och ett tvärsektoriellt team bestående av teaterchefen Suzanne Osten & Josefin Wolf, Outer Space arkitekter och designduon Studio Doms. ”Lärdomar från tidigare Street Moves utvecklas nu vidare med nya kommuner. Tillsammans utforskar och fördjupar vi den praktiska kunskapen om designprocesser som ett verktyg att förändra och ställa om. Rörelsen Street Moves, prototyperna på plats och funktionerna fortsätter att utvecklas. Nya platser och med nya behov finner nya lösningar baserat på ett enkelt koncept bestående av process och modul, så att alla Sveriges gator kan bli hållbara, hälsosamma och levande!” – Jessica Segerlund, chef ArkDes Think Tank