ArkDes tillgängliggör utställningen om Sigurd Lewerentz för fler med ett digitalt utställningsrum.

Tillsammans med Amöba Digital Agency har ArkDes skapat en digital utställningsupplevelse av den hyllade utställningen Sigurd Lewerentz: Dödens och livets arkitekt. Sigurd Lewerentz är en av de största arkitekterna i modern tid och ligger bland annat bakom Världsarvet Skogskyrkogården i Stockholm (som han ritade med Gunnar Asplund), Markuskyrkan i Björkhagen och Sankt Petri kyrka i Klippan. Nu tillgängliggör museet utställningen för alla som inte har möjlighet att komma till museet.