Byggsats omvandlar parkeringsplatser till mötesplatser. Building kit transforms parking spaces into meeting places.

Cred alla modeller: LundbergDesign. En ny typ av byggsats som ska förändra hur vi använder stadens gator testas nu i Sweden i ett innovationsprojekt som leds av ArkDes Think Tank. Med hjälp av byggsatsen kan kommuner eller invånare snabbt skapa plats för lek, utegym, odling, sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv. Credits to all models: LundbergDesign. A new type of building kit that aims to change how we use the city streets is currently being tested in Sweden as part of an innovation project led by ArkDes Think Tank. With the help of this building kit, municipalities or residents can quickly create spaces for play, outdoor gyms, gardening, social hubs, or other elements that bring life to the street.
Exempelbild. Götgatan med byggsats steg 2..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:17808kb
Exempelbilder: Götgatan utan bilar och innan byggsats..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:19204kb
Exempelbild: Götgatan innan byggsats..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:19028kb
Exempelbild: Kocksgatan innan byggsats..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:14650kb
Exempelbild. Kocksgatan med byggsatsen..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:14669kb
Exempelbild. Götgatan - byggsats på plats med grönska..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:15405kb
Exempelbild. Götgatan utan byggsats..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:11085kb
Exempelbild: Götgatan med byggsats..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:11188kb
Byggsatsen - Systemet steg för steg..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:3146kb
Street Moves -Byggsystemet steg för steg..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:5547kb
Collage - Unik byggsats lanseras. .jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:2252kb
Exempelbilder Byggsats som omvandlar parkeringsplatser ArkDes .pdf
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:9583kb
Hälsingegatan blir först ut att testa byggsatsen.jpg. Cred: Elsa Soläng..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:13743kb
Hälsingegatan blir först ut att testa byggsatsen.jpg. Cred: Elsa Soläng..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:13460kb
Hälsingegatan blir först ut att testa byggsatsen.jpg. Cred: Elsa Soläng..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:13996kb
Hälsingegatan först att testa byggsatsen. Cred: Elsa Soläng..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:14142kb
Hälsingegatan blir först ut att testa byggsatsen. Cred: Elsa Soläng..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:11620kb
LundbergDesign ligger bakom byggsatsen..jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:1654kb
Street Moves cred Utopia arkitekter. Utopia Architects..png
Filtyp:png
Licens:Media use
Storlek:4834kb
Street Moves Before and after Södertälje Badhusgatan west
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:5422kb
Street Moves Södertälje Badhusgatan west after.
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:14933kb
Street Moves - Street value diagram
Filtyp:png
Licens:Media use
Storlek:111kb
Streetmoves Cred: Daniel McCarthy
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:11966kb
Streetmoves Cred: Daniel McCarthy
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:7238kb
StreetMoves. Cred Daniel McCarthy
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:8176kb
Streetmoves. Cred: Daniel McCarthy
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:10563kb