2022-12-06 13:44Pressmeddelande

Två team söks till forskningssatsningen Power of Places i Malmö

Malmö. Foto: Björn OlinMalmö. Foto: Björn Olin

Nu öppnar ArkDes utlysningen Power of Places som syftar till att utveckla metoder och prototyper för hur material, resursflöden, kunskap och erfarenhet tas tillvara och stärks i samhällsutvecklingen. Utlysningen är den första av två i ArkDes praktiknära forskningssatsning under 2023. Power of Places genomförs i samarbete med Malmö stad och med stöd av Malmö Planterings- och Försköningsförening.

För att skapa förutsättningar för omställning behöver vi ta vara på alla resurser vi har, både material, flöden, kunskap och erfarenheter, och omsorgsfullt bygga vidare på de befintliga livsmiljöerna. I utlysningen Power of Places kommer två team få möjligheten att samarbeta med lokala aktörer och utforska nya sätt att förvalta platser i stadsdelarna Nyhamnen och Rosengård i Malmö. 

 – ArkDes verkar för framtidens arkitektur och design genom praktiknära forskning i samarbete med städer och samhällen över hela Sverige. Det är ett långsiktigt lärande som utvecklas genom görande, prövande, utvärderande och implementering, säger Kieran Long, överintendent på ArkDes.

De två tvärdisciplinära team som väljs ut ska bestå av minst en person med gestaltningskompetens – det kan vara en arkitekt, designer, konstnär eller formgivare. Teamen kommer att tilldelas ett arvode på 500 000 kronor vardera. Utöver detta finns en separat projektbudget för aktivering och prototyputveckling i stadsdelarna.

Utlysningen sker i samband med Malmö stads samarbete med Köpenhamn som under 2023 är utnämnd till World Capital of Architecture av UNESCO. Under året kommer regionen att vara ett forum för det internationella samtalet om framtidens platser. Projektets resultat kommer därmed att spridas till en internationell publik. Utlysningen genomförs med stöd av Malmö Planterings- och Försköningsförening.

Den första av två satsningar
Power of Places är den första av två utlysningar inom ArkDes praktiknära forskning 2023. Nästa utlysning släpps i februari 2023 i samarbete med Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet. Även den kommer att handla om arkitekturens och designens metoder för varsam utveckling av det befintliga och tillvaratagandet av lokal kunskap.

 –  I framtiden kommer utveckling och förvaltning vara två ord som beskriver samma sak. Gemensamt behöver vi utforska och undersöka sätt att arbeta, metoder att implementera och hur vi delar kunskap effektivt och generöst i en framtid som utmanar våra befintliga metoder och normer, säger Kieran Long, överintendent  ArkDes.

Om Power of Places
Utlysningen är ett samarbete mellan ArkDes och Malmö stad med stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening. 

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och arbetar strategiskt med praktiknära forskning i syfte att utveckla och sprida kunskap kring gestaltningen av våra gemensamma livsmiljöer. 

Malmö stad arbetar under 2023 med satsningen Malmö in the making – ett samarbete med Köpenhamn som utnämnts till World Capital of Architecture av UNESCO. I fokus för satsningen och för utlysningen står Rosengård och Nyhamnen, stadsdelar där Malmö stad driver långsiktiga stadsutvecklingsarbeten. 

Malmö Förskönings- och Planteringsförening har som mål att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet i Malmö samt att verka för försköningar såsom planteringar och konstnärlig utsmyckning. 

Läs mer och ansök!

Kontakt
Pressansvarig
Maria Östman
maria.ostman@arkdes.se
+46 (0)73 273 36 00

 

 Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman