2023-02-16 14:30Pressmeddelande

Stockholms Kvinnohistoriska flyttar in på ArkDes i en månad!

Stadsvandring i den lesbiska aktivisten och transpionjären Eva-Lisa Bengtsons (1932-2018) fotspår.Stockholms Kvinnohistoriska är ett nytt slags museum – ett medlemsmuseum som utan egen permanent byggnad ger plats åt kvinnohistoria i människors vardag och knyter historia till frågor och brännande ämnen.

Museerna Stockholms Kvinnohistoriska och ArkDes inleder 2023 med att tillsammans sätta ljus på kvinnors betydelse och villkor i staden genom arkitektur- och designhistoria. Som en del av ett flerårigt samarbete flyttar Stockholms Kvinnohistoriska in i utställningsrummet Boxen på ArkDes under en hel månad och samlar sina mest populära programformat och kulturaktiviteter i en avsmakningsmeny för publiken. Följ med på en kvinnohistorisk resa i tid och rum, in i Boxen, ner bland de dolda skatterna i ArkDes arkiv och med en blick ut på staden vi lever i. Den 7 mars invigs månaden med en kväll fylld av kvinnohistoria, samtal om museisektorns framtid, och självklart – mingel. 

 

För att arbetet med att synliggöra kvinnors villkor och bidrag i historien ska accelerera och nå en stor publik behöver vi arbeta tillsammans – och på nya sätt.  Samarbete är nyckeln för att förändring ska ske”. – Anna Tascha Larsson, museichef på Stockholms Kvinnohistoriska

 

Stockholms Kvinnohistoriska är ett nytt slags museum – ett medlemsmuseum som utan egen permanent byggnad ger plats åt kvinnohistoria i människors vardag och knyter historia till frågor och brännande ämnen som påverkar människors dagliga liv. Museet är en ideell förening av organisationer som vill bidra till en värld där kvinnohistorien är synlig och en historieskrivning som speglar fler perspektiv. I armkrok med sina medlemsorganisationer och andra samarbetspartners visar museet att kvinnohistoriens plats är överallt. ArkDes är en av Stockholms Kvinnohistoriskas medlemmar som de samarbetar fördjupat med under 2022–2024.

 

“Just nu  arbetar våra intendenter, likt detektiver, med att inventera det unika originalmaterialet som finns i museets samling med målet att visa en helt ny utställning och besöksupplevelse om svensk arkitekturhistoria 2024. Samarbetet med Stockholms Kvinnohistoriska är en viktig del i det arbetet”, säger Emma Weinerhall, publik chef ArkDes.

 

Museet ArkDes (Sveriges nationella centrum för arkitektur och design), ligger på Skeppsholmen och har som uppdrag att öka kunskapen och driva debatt om hur arkitektur och design påverkar våra liv som medborgare. För att lyfta in fler perspektiv i den kommande samlingsutställningen pågår ett stort arbete bakom kulisserna, där museets fem gästforskare  djupdykt  i museets samling med fokus på feministiska aktivistgrupper, kvinnor i arkitekturdebatten, transnationella arkitekturprojekt och nya läsningar av den svenska modernismen. Just nu pågår en utlysning där ArkDes söker fyra nya gästforskare mer info och hur du söker hittar du här: https://arkdes.se/artikel/oppen-utlysning-for-gastforskare/

 

Invigning 7 mars

Välkomna in i Stockholms Kvinnohistoriskas värld och projekt och lyssna till ett samtal mellan Anna Tascha Larsson, museichef på Stockholms Kvinnohistoriska, Karin Nilsson, verksamhetschef och biträdande överintendent på ArkDes och Gunnar Ardelius, generalsekreterare på Sveriges Museer. I samtalet ställer deltagarna några av de viktiga frågorna som museisektorn står inför – till varandra. Hur kan vi förändra underrepresentationen av kvinnohistoria i arkiv och samlingar? Hur ska vi tillsammans vitalisera museernas roll framåt? Och hur accelererar vi arbetet – för besökarens skull? Fri entré på invigningsdagen!

 


Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman