2008-06-09 16:28Pressmeddelande

STIPENDIEUTDELNING AV EINAR MATTSSONS STIFTELSE

Onsdag den 11 juni kommer Arkitekturmuseet och Einar Mattssons
stiftelse att dela ut stipendier på 40.000 kronor.

Einar Mattssons Stiftelse är knuten till Arkitekturmuseet och har
enligt donationsbrevet till ändamål att "stödja byggnads- och
bostadsforskning, t ex genom att lämna bidrag till arkitekter,
byggnadsingenjörer och fastighetsförvaltare, för studier inom och
utom Sverige i byggteknik och fastighetsförvaltning även om
möjlighet finns, granskning av kommunala och statliga
bestämmelsers inverkan på byggande och förvaltning".

2008 års jury består av:
Anders Ränk - Stiftelsens representant,
Ruben Aronsson - Stockholms Byggnadsförenings representant,
Bitte Nygren - museichef, Arkitekturmuseet samt
Lisen Garback - kommunikatör, Arkitekturmuseet

För information om Einar Mattssons stiftelse samt några tidigare
stipendiater:
www.arkitekturmuseet.se/forskning/einar_mattssons_stiftelse

TID OCH PLATS
Utdelning av årets stipendium kommer att ske i samband med
öppningen av den mindre utställningen om arkitekten Holger
Blom. Utställningen heter
Äta ute: Serveringar I Stockholm.
Tid: den 11 juni klockan 16:30
Plats: Arkitekturmuseet, Skeppsholmen Stockholm.

Kontaktperson Einar Mattsson: Lisen Garback
Tel: 08-587 270 07
E-post: lisen.garback@arkitekturmuseet.se

Kontaktperson Holger Blom: Annelie Kurttila
Tel: 08-587 270 48
E-post: annelie.kurttila@arkitekturmuseet.se

 

För pressinformation om Portalenutställning Äta ute: Serveringar i Stockholm se bifogad pdf


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman