2007-04-03 15:31Pressmeddelande

Stadsutveckling och bibliotek 19-20 april 2007

Ett internationellt seminarium på Arkitekturmuseet som kommer att belysa och diskutera nyligen uppförda europeiska bibliotek. Seminariet kommer att handla om biblioteket som centrum för urbana rum, som utgångspunkt för stadsutveckling och bibliotekets föränderliga roll i samhället. Första dagen hålls föreläsningarna på engelska, andra dagen till största del på svenska.


Ytterligare 2 föreläsningar har tillkommit

Ett nytt centralbibliotek i Amsterdam ritat av riksarkitekten Jo Coenen Architekten, Nederländerna, presenteras av Will Stokkermans och Gerard Extra. Ombyggnad av postkontoret till nytt stadsbibliotek i Chartres, Frankrike presenteras av Erik Giudice, Archi5 Arkitekter. Ett uppdaterat program är med som bilaga.

Anmälan görs via Arkitekturmuseets hemsida http://www.arkitekturmuseet.se/program/seminarier/ senast 13 april.


Pris 1 800 kr inkl moms (lunch och kaffe ingår).
Student/pensionär 900 kr inkl moms.


Betalning till postgiro 56191-0, märk inbetalningen Stadsutveckling och Bibliotek. Det går även bra att få fakturan skickad till sig.


Seminariet har begränsat antal platser som hanteras i den ordning de kommer in. Anmälan är bindande.
Avanmälan efter 13 april debiteras med fullt pris.


Välkomna till Arkitekturmuseet!


David Powell 1:e Intendent

Elisabet Johansson, samordnare, elisabet.johansson@arkitekturmuseet.se


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman