2013-02-28 18:19Pressmeddelande

Snart blir vi Statens centrum för arkitektur och design

null

Idag tog regeringen beslut om ett nytt namn och en förtydligad instruktion för vår verksamhet. Det nya namnet – Statens centrum för arkitektur och design som träder i kraft i maj syftar till att förtydliga och stärka vårt uppdrag att främja och förmedla kunskap om våra frågors viktiga roll i samhällsutvecklingen.

Vi är mycket positiva till att ha ett namnsom tydligt återspeglar allt det vi nu äroch den verksamhet vi kommer bedriva. Uppdraget är både viktigt och framåtblickande. Det ger oss också möjlighet att bli tydligare i kommunikationen kring vårt uppdrag, vår verksamhet och våra prioriteringar.

Som centrum för arkitektur och design kommer vi i samarbete med nationella, regionala och lokala aktörer arbeta med vårt uppdrag utifrån aktuella samhällsfrågor, debatter och händelser. När det gäller samlingarna kommer vi också fortsätta öka tillgängligheten och forskningen genom bland annat digitalisering och samarbete med Pukeberg, Linnéuniversitetet och Digitalt museum.

Besök oss gärna på Skeppsholmen, via vår webb eller sociala media där vi framöver kommer berätta mer om vårt uppdrag och vår verksamhet.

Lena Rahoult
Museichef

Arkitekturmuseet / Statens centrum för arkitektur och design.


För mer information:
http://www.regeringen.se/sb/d/16920/a/210100

Ladda ner pressbilder:
http://www.arkitekturmuseet.se/pressrum/
Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman