2022-06-10 07:20Pressmeddelande

Slutpresentation 14 juni. Här är idéer för framtidens Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå

Boden kommun. Cred: Mats Engfors. Fotographic.Boden kommun. Cred: Mats Engfors. Fotographic.

Presentation av resultatet den 14 juni.

Tid: 14 juni 13.00-16.00.
Plats: Digitalt eller i ArkDes Auditorium. OSA och frågor maria.ostman@arkdes.se
På plats finns många av teamen för intervjuer.

Nya stadsdelar i 100 % återbrukat material, ”vägra” som första ledord för stadsutveckling, en kulturell valuta, campusliv på nedlagd E4 och en skridskobana i Bodens fästning – det och mycket mer föreslår de elva multidisciplinära team som medverkar i projektet Visioner: i norr. Tillsammans med bland annat arkitekter, konstnärer, skribenter, forskare och designers har sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten utvecklat visioner för framtidens samhällen. Projektet Visioner: i norr initierades av Rådet för hållbara städer med syftet att undersöka nya vägar framåt i skapandet av hållbar samhällsutveckling.

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu en av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på nya bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur ser man till att nuvarande invånare får härliga livsmiljöer som dessutom lockar nya boende? Syftet med projektet Visioner: i norr, som initierats av Rådet för hållbara städer, är att sammanföra flera kreativa yrkesgrupper för att titta på frågan: Hur kan vi skapa vackra, inkluderande och hållbara samhällen som vi alla kan vara stolta över i generationer?

Teamen har under våren varit på plats i kommunerna, pratat med boende, fått inspel från föreningslivet och undersökt olika platsers unika värden. Resultatet är elva olika visionsdokument som är tänkta att skapa stolthet under lång tid framöver. Bland resultaten märks skisser på samhällsutveckling som inte tar någon ny mark i anspråk, på hur nedlagda gruvområden kan bli platser för människor, på minnesplatser över det vi förlorat till klimatförändringarna, på en ny förvaltningsmodell som bygger på lokalt samskapande samt tankemodeller kring hur de konstanta förändringarna kan hanteras.

Bakom projektet Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Idéskissarbetet har genomförts inom ramen för en utlysning som finansierats av Formas och Vinnova där varje team tilldelats ett bidrag om 300 000 SEK.

Presskontakt ArkDes evenemang 14 juni:
För presskontakt och pressnärvaro den 14 juni, mejla maria.ostman@arkdes.se

Presskontakt Rådet för hållbara städer/Boverket:
För ytterligare information, vänligen kontakta: Helena Bjarnegård, riksarkitekt, via Boverkets presservice 0455-35 31 70, presservice@boverket.se

 Mer info om alla projekt: www.hallbarstad.se

 


Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman