2009-06-16 14:45Pressmeddelande

SKEPPSHOLMEN CENTRUM FÖR UTRIKESMINISTERMÖTE

Moderna Museet och Arkitekturmuseet blir centrum för höstens europeiska informella utrikesministermöte som hålls i Stockholm 4-5 september. I egenskap
av EU-ordförande står Sverige och utrikesminister Carl Bildt värd för mötet där EU:s och kandidatländernas samtliga utrikesministrar väntas delta, åtföljda av en mängd journalister.

- Jag är väldigt glad att vi fick möjlighet att använda Moderna Museets och Arkitekturmuseets lokaler till detta viktiga möte. Museerna speglar det moderna Sverige och visar dessutom Stockholm från sin allra vackraste sida. Det är en verklig ynnest att tillsammans med mina europeiska kollegor få möjlighet att avhandla viktiga politiska frågeställningar i en sådan kreativ miljö. Min förhoppning är också att inte minst den internationella uppmärksamheten kring mötet kommer att gagna museerna.

Det informella utrikesministermötet, det s.k. Gymnich som det kommit att kallas efter det första mötet som hölls i Tyskland 1974, hålls av tradition i en stad med nära anknytning till ordförandelandets utrikesminister. 

 Moderna Museets chef Lars Nittve är också nöjd.
- Vi är glada att UD väljer att lyfta fram kulturen vid ett av ordförandeskapets viktigaste möten genom att förlägga det här, på en av Sveriges mest internationella kulturinstitutioner, med en samling i absolut toppklass. Det är givetvis extremt ovanligt för oss att hålla stängt för publik i en vecka, men vi får ta tillfället i akt att visa upp verksamheten för en samlad världspress.   

Också Arkitekturmuseets chef Lena Rahoults är mycket positiv.
- Vi är väldigt glada över att Arkitekturmuseet även kan vara en mötesplats för EU, med sina vackra lokaler och känsla för arkitektur och design, inte bara för detta möte men också för en arkitekturkonferens i slutet av året.

Moderna museet kommer att vara stängt för allmänheten från 31/8-8/9. Arkitekturmuseet håller stängt 29/8-10/9 för förberedelser och återställande samt därefter för ombyggnation av lokaler och utställningsbygge fram till 6 oktober.

Mer information kommer att finnas på respektive museums hemsida.

KONTAKTPERSONER:
Irena Busic, pressekreterare hos utrikesminister Carl Bildt, 070-271 02 55
Lovisa Lönnebo, kommunikationschef vid Moderna Museet, 08-519 55 281
Lisen Garback, kommunikationschef på Arkitekturmuseet, 08-587 270 07

www.arkitekturmuseet.se


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman