2013-04-02 11:23Pressmeddelande

SE: Brutalismen. Arkitekturmuseet bjuder in till en annorlunda guidning med skådespelaren Robert Fux

null

Kan en byggnad ha en själ? Och i så fall, speglar den sig i människorna som finns i den?

I SE: Brutalismen undersöker Robert Fux Kulturhuset i relation till brutalismen, en kontroversiell stilriktning med ursprung i femtiotalet och som präglas av byggnader uppförda i rå betong. Under turen dissekeras och diskuteras byggnaden för att lyfta blicken från invanda föreställningar om vad som anses vackert och fult.

Vilka platser i byggnaden präglas av stolthet, vilka glöms bort och varför? Hur skapas identitet i förhållande till fysiska platser? Och vem har egentligen makten i ett hus som bebos och beträds av många människor samtidigt?

- Vi vill bredda upplevelsen av arkitekturvandringar och ifrågasätta det invanda sättet att titta på byggnader och platser. En byggnad är aldrig en solitär företeelse utan påverkas och påverkar människorna i och runt omkring den. Genom att presentera SE: Brutalismen tre söndagar i april med skådespelaren Robert Fux som inspirerande guide vill vi öppna upp samtalet om staden, kulturen och identitet. Vem är Kulturhuset? säger Lotta Granqvist, producent på Arkitekturmuseet.

Genom att tillsammans undersöka huset från tak till källare, ta del av historia och nutid, människors berättelser och politikers visioner, iscensätts en performativ tur som ruckar på invanda tankemönster och involverar alla deltagare. Inte en enda arkitekturexpert eller byggnadsforskare i sikte, däremot en inspirerande guide som drivs av sitt intresse att ge sig ut på vindlande upptäcktsfärder och utforska hus. Följ med!

Datum: 7, 14 och 21 april.

Tid: Kl 15.00 – 16.30. Samling 14.45 vid Kulturhusets entré Plattan.

Kostnad: 100 kr.

Biljetter kan köpas i Kulturhusets biljettkassa, våning Plattan, på webben via kulturhuset.stockholm.se eller bokas på telefon 08-508 315 08.

Guidningen har begränsad tillgänglighet eftersom turen går via Kulturhusets trappor.

Kontaktperson: Lotta Granqvist, producent Arkitekturmuseet
tel: 08-587 270 58.

Guidningen är även en del av Arkitekturmuseet arbete med att lyfta aktuella samhällsfrågor och vara en plattform för diskussion som rör arkitektur och design.

Arkitekturmuseet/Statens centrum för arkitektur och design - arrangerar arkitekturvandringar med Robert Fux inom ramen för ett projekt och en kommande utställning om Nairobi – Stockholm, stadsutveckling, kultur och identitet. Utställningen öppnar på Arkitekturmuseet i november 2013 och är ett samarbete mellan Arkitekturmuseet, GoDown, Mimeta, Kulturhuset och Stadsteatern.

Robert Fux arbetar främst som skådespelare och artist och ingår i den fasta ensemblen vid Stockholms stadsteater i Skärholmen. Senast såg vi honom i monologen Orlando. Han ingår också i P1:s satirgrupp Surdegshotellet. I höst är han aktuell med sin egenskrivna föreställning Betongsafari som tar upp frågor om stadsplanering och urban samtidshistoria.


Arkitekturmuseet är ett centrum för arkitektur, form och design men även ett museum och en myndighet på Skeppsholmen i Stockholm. Vårt uppdrag är att ta ett helhetsgrepp om hela vår gestaltade miljö och öka kunskapen och intresset för arkitekturen och formens betydelse i samhället. Utgångspunkten är att berätta hur arkitektur, design och form påverkar din och min dagliga livskvalitet, som ett viktigt led i ett socialt hållbart samhälle. Våra ämnen berör dig och mig varje dag.  

I maj byter museet namn till Statens centrum för arkitektur och design. Syftet är att förtydliga och stärka vårt uppdrag.Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman