2017-09-20 10:42Pressmeddelande

Regeringen satsar på ArkDes

null

Regeringen satsar 5 miljoner kronor på att ytterligare stärka ArkDes roll som en av Europas viktigaste platser för forskning.

ArkDes uppdrag är bland annat att öka kunskapen och driva debatt om hur arkitektur och design påverkar våra liv som medborgare.

I budgeten får ArkDes 5 miljoner kronor öronmärkta för forskning. Den nya satsningen som presenteras i dagens budget ger ArkDes möjligheter att satsa dels på forskning som tar sin utgångspunkt i dagens utmaningar inom bostads- och stadsbyggnad där resultaten kan få en direkt inverkan på hur vi bygger idag och i framtiden, dels forskning som kan ha en direkt inverkan på den nationella arkitektur- och designpolitiken.

- Detta är en helt unik satsning på arkitektur- och designforskning som gör ArkDes till en av Europas starkaste forskarmiljöer inom området. Det visar på regeringens ambitioner att göra Sverige ledande inom arkitektur och design, säger Kieran Long, överintendent på ArkDes.

Dessutom får ArkDes ett utökat årligt anslag vilket skapar förutsättningar att förstärka museet med ytterligare kompetenser och öka satsningen på program, debatt och utställningar, men även på museets unika samlingar.

- Jag känner mig stolt över att Sverige och regeringen gör en så stor unik satsning på svensk arkitektur. Den nya satsningen gör det möjligt för ArkDes att på allvar anta rollen som ett museum och centrum för dialog och debatt om arkitektur, design och städer, dit ledande forskare ska vilja söka sig.

Intervjuer: Maria Östman, 073-273 36 00 maria.ostman@arkdes.se

Fakta om ArkDes:

ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, är ett statligt centralmuseum som uppbär ett årligt anslag på drygt 50 miljoner kronor. ArkDes grundades 1962 och flyttade in i prisbelönta lokaler på Skeppsholmen 1998.

Genom utställningar, evenemang och debatter på museet och i hela landet verkar ArkDes för att uppnå våra mål. Våra skolprogram och världsunika samlingar och bibliotek sprider kunskap om arkitektur och design. ArkDes deltar också i en rad internationella nätverk och forskningsprojekt.

Förutom att vara ett museum har ArkDes ett unikt uppdrag från regeringen att verka för att säkerställa kvalitetsaspekter inom arkitektur och design i Sverige. Detta kallas ArkDes Mötesplats – en arena för debatt och forskning om arkitektur och urbanism i Sverige.

ArkDes har unika samlingar av arkitektur med inriktning på svenskt 1900-tal. Samlingsavdelningen upprätthåller, katalogiserar, konserverar och tillgängliggör vår samling med 4 miljoner objekt.

För drygt fem år sedan skapades en unik forskarmiljö på ArkDes som hittills generat ca 20 miljoner kronor i externa bidrag till olika typer av forskningsprojekt som alla har bäring på olika aspekter på det offentliga rummet, arkitekturen och medborgarna, men även på forskning i ArkDes samlingar och arkiv.

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen
Stockholm


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman