2011-03-28 10:44Pressmeddelande

Radikal design på Arkitekturmuseet

ENVIRONMENTS AND COUNTER ENVIRONMENTS: ITALY, THE NEW DOMESTIC LANDSCAPE, MOMA 1972

Pressvisning torsdag 31 mars kl 9.00
Magnus Ericson, Arkitekturmuseet inleder.
Utställningen visas av curatorerna Peter T. Lang och Luca Mollinari.
O.s.a 29 mars: press@arkitekturmuseet.se

Den 1 april öppnar Arkitekturmuseet en utställning om radikal design. Det är en utställning om en utställning som visades 1972 på Museum of Modern Art i New York.

Utställningen lyfter fram sextio- och sjuttiotalets radikala design- och arkitekturrörelse i Italien och ger en återblick på en utställning som 1972 var både nyskapande och betydelsefull. De kritiska frågor som då ställdes om designens roll i samhället känns lika aktuella idag.

”Vi vill med utställningen på nytt ta upp en angelägen diskussion kring designens och arkitekturens roll i formandet av samhället.” säger Magnus Ericson, sakkunnig design på Arkitekturmuseet.

Utställningen lyfter fram frågan om olika förhållningssätt inom design och fokuserar på en av den ursprungliga utställningens två delar Mijöer (Environments). En rad av den tidens framstående radikala designers och arkitekter anlitades för att skapa varsin miljö utifrån en given uppgift.

Utställningen presenterar framför allt olika slags media, inklusive åtta filmer som producerades för utställningen 1972. Detta i syfte att belysa kopplingen mellan miljöerna och deras idémässiga bakgrund men också för att diskutera betydelsen av just media inom design och arkitektur.

I utställningen visas projekt av: Archizoom, Gae Aulenti, Mario Bellini, Joe Colombo, Gruppo Strum, 9999, Gaetano Pesce, Ugo La Pietra, Alberto Rosselli, Ettore Sottsass Jr., Superstudio, Zanuso/Sapper.

Utställningen är sammanställd av Peter T. Lang, Luca Mollinari och Mark Wasiuta,producerad av GSAPP, Columbia University i samarbete med Arkitekturmuseet.

Pressbilder & mer info

Kontakt:
Magnus Ericson, sakkunnig design/koordinator, 08-587 270 08, magnus.ericson@arkitekturmuseet.se

Presskontakt:
Åsa Svensson, 08-587 270 07, 073-273 36 00, asa.svensson@arkitekturmuseet.se


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman