2023-03-23 15:09Pressmeddelande

Pressinbjudan. Postmodernismen i Stockholm

Fotograf: Tekla Severin. Bild från Mörby Centrum
tunnelbanestation, designad av Gösta Wessel och Karin Ek.
Fotograf: Tekla Severin. Bild från Mörby Centrum tunnelbanestation, designad av Gösta Wessel och Karin Ek.

Pressinbjudan. Postmodernismen i Stockholm

Datum och plats: Tisdag 28 mars, ArkDes, Excercisplan 4, Skeppsholmen

Vad är postmodernismens arv i Stockholm? Och vilken roll kommer den att spela i framtiden? Hör experter föreläsa och diskutera om en epok som ofta är förbisedd och utsatt för ett hårt förändringstryck. Media är varmt välkomna att delta på valfria delar.

Osa: Maria.Ostman@arkdes.se 073-273 36 00.

Program:

10:00. Välkomstord. Kieran Long, överintendent, ArkDes.

10:10. Introduktion. Susanne Ingo, arkitekt SAR/MSA, vice ordförande Samfundet S:t Erik.

10:15. Det förflutna är närvarande - postmodern arkitektur i teori och praktik. Christina Pech, fil.dr, Arkitekturskolan, KTH samt lektor, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

10:35. Stadsbyggnadspolitiken. Monica Andersson, fil.dr i statsvetenskap, Stockholms universitet.

10:55. Stadens program för gestaltning – initiativet. Laila Reppen, arkitekt SAR/MSA.

11:15. Arkitektur och rum – ett förhållningssätt. Magnus Silfverhielm, professor emeritus, arkitekt SAR SIR/MSA.

11:35. Publikfrågor.

11:50. Intro av Unboxing: Postmodernismen. Frida Rosenberg, intendent, ArkDes.

12:00. Lunch. Lunch sker på egen hand och tips på restauranger i närområdet är Momumat, Café Blom, Långa raden och Torpedverkstan.

13:30 Att förlita sig på rummet. Aleksander Wolodarski, arkitekt SAR/MSA.

13:50. En annan stad – om stadsplaneraren Jan Inghe. Rasmus Waern, arkitekt SAR/MSA, teknologiedoktor i arkitekturhistoria.

14:10. Mellan skämt och allvar – postmodernism i Stockholms offentliga rum. Thorbjörn Andersson, professor, Sveriges lantbruksuniversitet.

14:30. Från post-progg till finansboom – postmodernismens arkitektur. Dan Hallemar, skribent, redaktör, förläggare Arkitektur förlag.

14:50. Kaffepaus

15:20. Förvaltning av epokens arkitektur. Lone-Pia Bach, arkitekt SAR/MSA, professor i restaureringskonst, Kungliga Konsthögskolan.

15:40. Vid Borowskis kaj: erfarenheter från Marievik. Margarida Amaral, arkitekt SAR/MSA, adjunkt Byggnadskonst, Kungliga Konsthögskolan.

16:00. Sökandet efter staden och hotet mot epoken. Henrik Nerlund, sekreterare, Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

16:20. Diskussion. Annica Kvint, arkitekturkritiker, Dagens Nyheter och redaktör för tidskriften Arkitektur, Martin Rörby, arkitekturhistoriker och skribent.

17:00. Publikfrågor.

17:20. Avslutning. Monica Andersson, ordförande Samfundet S:t Erik.

Seminariet arrangeras av ArkDes i samarbete med Samfundet S:t Erik och ArkDes Vänner.
 

 


Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman