2008-02-28 13:31Pressmeddelande

Pressinbjudan: On Cities; maps, cars, people and narratives in the urban environment

Arkitekturmuseet, Stockholm 4 mars – 4 maj 2008.

Medverkande:
Santiago Cirugeda/Recetas Urbanas, Spanien
Teddy Cruz, USA
Oriana Eliçabe, Argentina/Spain
flyingCity, Korea
Nikolaus Hirsch och Michel Müller i samarbete med Cybermohalla
Ensemble och med stöd av Ankur Society for Alternatives in Education and Sarai/CSDS, Delhi, Indien
Francesco Jodice, Italien
Fernando Llanos, Mexico
MAD, Kina
Ou Ning, Kina
Joachim Sauter och Dirk Lüsebrink (Art + Com), Tyskland
STEALTH, Holland/Serbien

Gästcurator: Cecilia Andersson
Curator Arkitekturmuseet: Karin Åberg Waern
Projektledare: Ana Betancour

Hur kan vi förstå staden som ett dynamiskt och mångdimensionellt system?

Denna frågeställning har varit utgångspunkt för utställningen.

Här diskuteras förståelsen av arkitekturen och staden som ett dynamiskt system bestående av sociala, ekonomiska, juridiska, politiska, kulturella, geografiska och fysiska skikt.

Enligt färska FN-siffror bor nu halva världens befolkning, 3,3 miljarder i städer. Enbart i Kina flyttar varje år 8,5 miljoner människor från landsbygden in till städerna och Chongqing är det snabbast växande urbana området på jorden. Staden utgör de flesta människors livsmiljö och formar våra erfarenheter. Vilka utmaningar och fenomen möter nu stadens invånare? Den uppenbara utmaningen är att finna de lösningar som kan fördela tillgängliga resurser till så många människor som möjligt. För att följa och förstå städernas självgenererande processer behövs nya metoder och synsätt. De gängse definitionerna av
staden räcker inte till utan måste utvidgas. Vilka är dessa metoder och vilka strategier läggs upp under rådande omständigheter?

On Cities presenterar konstnärer och arkitekter vars personliga bakgrunder sträcker sej över flera kontinenter. Framför allt arbetar de med platsspecifika arbetsmetoder för att kartlägga och berätta om erfarenheter och visioner av olika urbana fenomen. De visar innovativa och kreativa lösningar som inte bara omprövar utan också utmanar våra förhållningssätt till dagens urbana miljöer.
Förhoppningen är att utställningen med dessa självständiga gränsöverskridande arbeten skall stimulera till diskussion, idéer, möten och konstruktiv kritik.

Utställningen inkluderar video, installation, arkitektoniska modeller, fotografi och skulptur.
Utställningen ingår i Arkitekturmuseets pågående projekt som fokuserar på förändringsprocesser i den samtida staden. Förutom utställningen innehåller projektet föreläsningar, seminarier och workshops. Syftet är att sätta ramarna för en diskussion och
utforska möjligheterna att göra institutionerna till en mötesplats för olika slags konstnärliga uttryck involverade i en förändring av den kreativa processen. I dessa är objektet inte i fokus utan verktygen, strategierna – helt enkelt sättet att arbeta. Konstnären/arkitekten blir med denna definition, en kulturproducent och en knutpunkt i lokala och globala sociala nätverk som bidrar att skapa en allmän
debatt.

Pressvisning:
Tisdag den 4 mars kl. 13.00
OSA senast 3 mars till press@arkitekturmuseet.se
Pressfoto: www.arkitekturmuseet.se/pressrum
Användarnamn: media
Lösenord: media

För ytterligare information, möjlighet till intervjuer,
vänligen kontakta: Karin Åberg Wærn,
tel: + 46 8 587 270 82. karin.abergwaern@arkitekturmuseet.se


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman