2023-05-05 11:38Pressmeddelande

Pressinbjudan. Ny rapport: Hur ser de fysiska miljöerna ut för det svenska flyktingmottagandet?

Svenshögen. Foto: Dan Hallemar.Svenshögen. Foto: Dan Hallemar.

Vilka miljöer möter personer på flykt när de kommer till Sverige? Vad består det svenska flyktingmottagandet av för slags arkitektur? Den 10 maj släpps rapporten Ingenmansland – en förstudie om det svenska flyktingmottagandets arkitektur som kartlägger hur de fysiska miljöerna ser ut för det svenska flyktingmottagandet. Rapporten är skriven av HallemarHejdelind på uppdrag av ArkDes.  

Media är välkomna att delta på digitalt rapportsläpp alternativt få rapporten skickad till sig.

Digitalt frukostseminarium med rapportsläpp: 10 maj kl. 9.00–10.15.
Anmälan, intervjuförfrågningar och förfrågningar om rapporten: maria.ostman@arkdes.se
alt 073-273 36 00.

I början av mars 2022 invaderade Ryssland Ukraina och Sverige ställdes tillsammans med övriga länder i EU återigen inför att hantera ett potentiellt stort flyktingmottagande. Krishantering, kapacitet och organisering av det svenska flyktingmottagandet aktualiserades. ArkDes gav HallemarHejdelind i uppdrag att i en studie kartlägga de fysiska platser och miljöer som personer på flykt möter när de kommer till Sverige.

Fakta om ArkDes
ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. ArkDes har ett unikt uppdrag från regeringen inom politikområdet för Gestaltad livsmiljö. Förutom att vara ett museum och en mötesplats på Skeppsholmen, driver ArkDes praktiknära forskning där arkitekter och designers bjuds in för att utifrån gestaltningskompetens utarbeta förslag på konkreta samhällsutmaningar.  

www.arkdes.se

Om HallemarHejdelind:
https://hallemarhejdelind.com/omoss


Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman