2023-06-16 10:24Pressmeddelande

Pressinbjudan. New European Bauhaus - om kulturen, designens och de kreativa näringarnas roll

Stephen Quest, Generaldirektör för Joint Research Centre (JRC) Europeiska kommissionen, Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand och Helena Bjarnegård, riksarkitekt. Det är några av talarna när ArkDes står som värd för seminariet New European Bauhaus i Sverige den 27 juni som samlar beslutsfattare, forskare och praktiker för att diskutera kulturen, designens och de kreativa näringarnas roll i omställningsarbetet till ett hållbart samhälle. Seminariet lyfter svenska och europeiska exempel kopplade till Gestaltad livsmiljö och New European Bauhaus och summerar aktiviteterna som ägt rum under Sveriges EU-ordförandeskap 2023.

Media är välkommen att delta på seminariet.

När? 27 juni 2023, kl. 11.00 – 12.30.

Osa och frågor om intervjuer: maria.ostman@arkdes.se 

Samtalet sker på engelska.

Welcome by Kieran Long, Director of ArkDes - The Swedish Center for Architecture and Design

Moderator: Paul MCALEAVEY, Advisor, Joint Research Centre 

11.00 Opening

Stephen Quest, Director General, Joint Research Centre

Foto: Europeiska kommissionen

Foto: Europeiska kommissionen

Karin Svanborg-Sjövall, State Secretary to Swedish Minister for Culture

Foto: Ninna Andersson

Foto: Ninna Andersson

11.20 Taking stock of the New European Bauhaus events under the SE Presidency of the EU

Helena Bjarnegård, National Architect and NEB National Contact Point

11:35 Panel: NEB going local – realising the ambitions of the New European Bauhaus in Sweden

Design for inclusive and sustainable societal transformation- Ambra Trotto, Design and Research Director d.centre|EU at RISE Research Institute

Implementing NEB in Lulea - Carina Sammeli, Mayor of Luleå

Inspirations on how to become a NEB beacon for the European Culture sector - Tiffany Fukuma, Managing Director at Trans Europe Halles

12:15 Q&A

12:30 Conclusions

Stephen Quest, Director General, Joint Research Centre

 Om ArkDes arbete, New European Bauhaus och praktiknära forskning.
ArkDes arbetar med politikområdet Gestaltad livsmiljö och är drivande i debatten om designens och arkitekturens roll i utvecklingen av våra städer och samhällen. För att möta omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle har EU som ambition att skapa vackra, hållbara, inkluderande platser, produkter och levnadssätt. Initiativet kallas New European Bauhaus. I Sverige antogs Politik för gestaltad livsmiljö 2018 som ska öka genomslaget för arkitekturen, formens och designens möjligheter att bidra till ett mer jämlikt, hållbart och mindre segregerat samhälle. Kopplingen mellan New European Bauhaus och Politik för gestaltad livsmiljö skapar unika förutsättningar för att driva på omställningsarbetet, bland annat genom att skapa utrymme för designpraktiker att bidra. ArkDes är en av få aktörer som omsätter policy i praktiken genom praktiknära forskning. Till exempel i det Vinnovafinansierade innovationsprojektet Street Moves och det nyligen utlysta Power of Places i Malmö. 

 

 

 

 


Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman