2020-09-02 11:11Pressmeddelande

Pressinbjudan 3 sept. Amanda Lind talar på digital konferens om Gestaltad livsmiljö.

3 september: Amanda Lind medverkar på digital konferens om Gestaltad livsmiljö. Cred: Kristian Pohl.3 september: Amanda Lind medverkar på digital konferens om Gestaltad livsmiljö. Cred: Kristian Pohl.

Pressinbjudan. OBS! Anmälningslänk behövs för att ta del av konferensen.
Maila maria.ostman@arkdes.se

Amanda Lind talar om Gestaltad livsmiljö

Det är ett rekordstort intresse med 1800 anmälda till morgondagens digitala heldagskonferensen om Gestaltad livsmiljö torsdagen den 3 september där bland andra kulturminister Amanda Lind, arkitekten Mia Hägg och Norges riksantikvarie Hanna Geiran medverkar.

För intervjuförfrågningar, pressbilder samt anmälan till konferensen, kontakta: maria.ostman@arkdes.se,
073-273 36 00.

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd bjuder gemensamt in till en dialog om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturarv i relation till människans möjligheter och behov.

Fotograf lähiöfest.

 - Det enorma intresset för konferensen är verkligen ett bevis på att ämnet ligger rätt i tiden och att det finns ett stort intresse i hela landet för att höja ribban då vi gemensamt skapar, utvecklar och förvaltar platser som människor kan vara stolta över länge. Vi är nu många som arbetar med frågor om att höja kvalitet på våra livsmiljöer och att med omsorgsfull gestaltning skapa ekologiska, ekonomiska och sociala värden, säger Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket, Marja-Leena Pilvesmaa, chef Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet, Kieran Long, överintendent, ArkDes, Lena From, konstprojektchef, Statens konstråd som leder de fyra myndig­heternas arbete med att förverkliga målet för politikområdet gestaltad livsmiljö.

Politik för gestaltad livsmiljö som antogs för två år sedan handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö. Det unika samarbetet mellan Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd gör att frågor som ligger på tvären, som stolthet, identitet och trygghet kan fångas upp på ett nytt sätt.

Utgångspunkten för konferensen är att visa hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv är effektiva och kraftfulla verktyg som bidrar till att lösa samhällsutmaningarna och medverkar gör både internationella talare och talare från kommuner i Sverige. Syftet är att visa upp goda exempel på projekt som kan visa vägen för fler att arbeta med att gestalta våra gemensamma miljöer.

Program:
Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek

09.00. Inledning.
Moderator Ann-Louise Rönestål Ek hälsar välkommen och konferensens värdar, Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens Konstråd, introducerar gemensamt Gestaltad livsmiljö. Vad är det? Varför är det viktigt?

09.30. Helsingfors – en stad med rum för alla
Konkreta exempel på hur Helsingfors arbetar med arkitektur, form, design, konst och kulturarv som redskap i stadsutvecklingen. Vilken roll spelar dessa frågor i Helsingfors strategiska plan? Medverkande: Katja Lindroos, VD Urban Practice, Maija Tanninen-Mattila, chef för Helsingfors konstmuseum HAM och designchef för Helsingfors stad, Hanna Harris.

Frågestund
Vi reflekterar över skillnader mellan Sverige och Finland.

11.00. Att göra framtiden rättvisa – vad innebär det?
Adaptive reuse
Norges riksantikvarie Hanna Geiran talar om hur det byggda kulturarvet kan bidra till hållbar utveckling ur flera aspekter. I synnerhet genom återbruk och en förändrad syn på befintliga kulturmiljöer och byggnader.

Frågestund

Future Island
Grundarna till Ooze, Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg, och konstnären Marjetica Potrč berättar om hur de skapar en konstgjord ö i samarbete med beställaren Akademiska Hus. Genom att vara i konstant förändring ställer ön som konstverk frågor om klimatförändringarnas inverkan.

Frågestund

Att renovera det moderna kulturarvet
S:t Görans gymnasium har byggts om till bostäder. Sven Olof Ahlberg, bebyggelseantikvarie, beskriver hur renoveringen och omvandlingen gick till.

Frågestund

12.00. LUNCH.

12.45. Gestaltad livsmiljö sett utifrån
Mia Hägg är svensk arkitekt och grundare till kontoret Habiter Autrement i Paris, numera med bas i södra Schweiz. Hon har arbetat på den schweiziska arkitektbyrån Herzog & de Meuron, där hon var projektledare och ansvarade för utformningen av Pekings Nationalstadion ”Fågelboet”. Mia Hägg inspirerar och har ett ständigt återkommande utifrånperspektiv.

Samtal
Kieran Long, överintendent ArkDes, samtalar med Mia Hägg.

Paus

13.30. En politik för Gestaltad livsmiljö
I en dialog med moderatorn beskriver kulturminister Amanda Lind politikområdet Gestaltad livsmiljö. Varför är det ett prioriterat område för henne?
Frågestund

Samtal
Moderator samtalar med kulturminister och ställer frågor från deltagarna

Paus

14.10. Platser att vara stolt över
Tre komplexa designprocesser visar utveckling av kulturellt värdefulla platser genom samverkan mellan olika grupper och professioner. Hur har dessa processer påverkat arbetet för långsiktiga lösningar till renoveringsprojekt?

Moving plants
Konstnären Maider Lopez berättar om badhuset i Hammarkullen och hur ”ett andra hem” räddades från nedläggning med hjälp av konst och engagerade medborgare.

Nationalmuseum i nytt ljus
Arkitekt Torun Hammar berättar om ett omfattande samarbete i ett av Statens fastighetsverks största och mest komplexa projekt.

Den gode, den onde, den fule
Anders Berensson, arkitekt berättar om hur de engagerade hela Tibro i att ge liv åt en övergiven plats.

Frågestund

15.10. Vad tycker du?
Publikens inspel och medskick om dagen och om önskemål inför framtiden.

Summering – vad betyder Gestaltad livsmiljö för oss nu?
Moderator och riksarkitekt Helena Bjarnegård sammanfattar och reflekterar över dagen.

15.30 Tack för idag!

 

 

 

 

 


Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman