2022-12-08 10:24Pressmeddelande

Pressinbjudan 14 dec. ArkDes forskare presenterar sina projekt – Radikal modernism, hemmet och kollektivet

ArkDes gästforskare presenterar sina projekt den 14 dec.ArkDes gästforskare presenterar sina projekt den 14 dec.

Just nu jobbar ArkDes med en helt ny samlingsutställning som öppnar 2024. Som en del av projektet har vi bjudit in fem gästforskare för att djupdyka i våra arkiv. Med fokus på feministiska aktivistgrupper, kvinnor i arkitekturdebatten, transnationella arkitekturprojekt och nya läsningar av den svenska modernismen, utforskar vi aldrig tidigare visat samlingsmaterial.

Forskarkonferens och presentationer 14 dec kl.13-16.
Plats: ArkDes, Skeppsholmen. Det går bra att delta på delar eller hela för media.
Osa eller intervjuförfrågningar: maria.ostman@arkdes.se 073-273 36 00. Programmet genomförs på engelska. 

PROGRAM 
13.00-13.10. Introduktion. Frida Rosenberg, intendent ArkDes.                                                              
13.10-13.30. Frida Nerdal: Kvinnor i ArkDes samling.                                     
13.30-13.50. Anna Lundvall: Hem i Sverige 1944-1966: enfamiljshuset som norm och experiment.                                                                                
13.50-14.10. Marie-Louise Richards: Svea Rikes avtal.                                                               
14.10-14.40. Paus.                                                                                                
14.40-15.00. Rixt Hoekstra: Claiming a space for voice: the estate of Kvinnors Byggforum 
in the context of Swedish feminist architectural movements, 1970-1990.       15.00-15.20. Marcelo Rovira: Internationella och transnationella arkitekturprojekt                    
15.20-15.40. Respons: Professor Isabelle Doucet, Chalmers                         
15.40-16.00. Avslutande diskussion (Lundvall, Richards, Hoekstra, Rovira på scen).         

RixtHoekstra
RixtHoekstra är en nederländsk arkitekturhistoriker som disputerat i arkitekturhistoria och specialiserat sig på genusstudier inom historiografi och arkivforskning. Rixt arbetar som föreläsare och forskare i arkitekturhistoria och arkitekturteori vid olika universitet i både Nederländerna och övriga Europa, för närvarande arbetar hon som gästföreläsare i arkitektur- och genusstudier vid KIT i Karlsruhe, Tyskland. Rixt undersöker feministiska aktivistgrupper inom arkitektur som uppstod i Sverige under den så kallade andra feministiska vågen från 1968 till 1990-talet.

Rixt Hoekstra är en nederländsk arkitekturhistoriker som disputerat i arkitekturhistoria och specialiserat sig på genusstudier inom historiografi och arkivforskning. Rixt arbetar som föreläsare och forskare i arkitekturhistoria och arkitekturteori vid olika universitet i både Nederländerna och övriga Europa, för närvarande arbetar hon som gästföreläsare i arkitektur- och genusstudier vid KIT i Karlsruhe, Tyskland. 
Rixt undersöker feministiska aktivistgrupper inom arkitektur som uppstod i Sverige under den så kallade andra feministiska vågen från 1968 till 1990-talet. 
Rixt Hoekstra.

Marcelo Rovira Torres
Marcelo Rovira Torres är arkitekt med stark förankring i arkitekturteori och arkitekturhistoria. Han är utbildad på KTH i Stockholm, ETH-Zürich i Schweiz och tog sin masterexamen i arkitektur på EFP-Lausanne i Schweiz. Parallellt med sin yrkesverksamhet undervisar han på masterprogrammet i arkitektur på KTH. Marcelo Rovira Torres undersöker arkitekturprojekt i samlingarna som exemplifierar ett transnationellt utbyte och som genererat ett nätverk av arkitekter under 1900-talet, både svenska arkitekters projekt utomlands och utländska arkitekters projekt i Sverige.

Marclo Rovira Torres är arkitekt med stark förankring i arkitekturteori och arkitekturhistoria. Han är utbildad på KTH i Stockholm, ETH-Zürich i Schweiz och tog sin masterexamen i arkitektur på EFP-Lausanne i Schweiz. Parallellt med sin yrkesverksamhet undervisar han på masterprogrammet i arkitektur på KTH. 
Marcelo Rovira Torres undersöker arkitekturprojekt i samlingarna som exemplifierar ett transnationellt utbyte och som genererat ett nätverk av arkitekter under 1900-talet, både svenska arkitekters projekt utomlands och utländska arkitekters projekt i Sverige.

Marcelo Rovira Torres. 

Anna Lundvall
Anna Lundvall är landskapsarkitekt, utbildad vid SLU Uppsala och Alnarp, samt i konstvetenskap och kulturarvsstudier vid Stockholms universitet. Parallellt med egen verksamhet undervisar hon inom landskapsarkitektur vid SLU Uppsala. 2021 var hon gästforskare hos ArkDes och undersökte samlingarna genom tema hållbarhet, med fokus på resurser, tekniker och uttryck.

Anna Lundvall undersöker hur tidskriften Hem i Sverige utvecklas under perioden för Ulla Molins redaktörskap, 1944-1966. Undersökningen utgår från tidskriftens övergripande syfte: att påverka hur och var människor bor, genom verktygen information, rådgivning och förmedling. Utifrån detta undersöks mer specifikt hur denna förmedling tar sig uttryck med ett fokus på objekt och narrativ inom kategorierna enfamiljshuset och fritidshuset, där kopplingar till ArkDes samlingar söks.

Anna Lundvall är landskapsarkitekt, utbildad vid SLU Uppsala och Alnarp, samt i konstvetenskap och kulturarvsstudier vid Stockholms universitet. Parallellt med egen verksamhet undervisar hon inom landskapsarkitektur vid SLU Uppsala. 2021 var hon gästforskare hos ArkDes och undersökte samlingarna genom tema hållbarhet, med fokus på resurser, tekniker och uttryck. 
Anna Lundvall undersöker hur tidskriften Hem i Sverige utvecklas under perioden för Ulla Molins redaktörskap, 1944-1966. Undersökningen utgår från tidskriftens övergripande syfte: att påverka hur och var människor bor, genom verktygen information, rådgivning och förmedling. Utifrån detta undersöks mer specifikt hur denna förmedling tar sig uttryck med ett fokus på objekt och narrativ inom kategorierna enfamiljshuset och fritidshuset, där kopplingar till ArkDes samlingar söks.

Anna Lundvall.

Marie-Louise Richards
Marie-Louise Richards är arkitekt, lärare och forskare vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hennes arbete utforskar relationen mellan ras och arkitektur genom citering, queer, feministiska och dekoloniala metoder och tillvägagångssätt. Tillsammans med CathrynKlasto är hon medredaktör för det kommande numret Citations, Parse journal (2023) Hon är medgrundare av Spacesof Care, Disobedience and Desire, en diskursiv forskningsplattform tillsammans med NatáliaRebelo och Rado Ištok samt en del av forskningssamarbetet The DomesticWorldmakingof the Enslaved. Marie-Louise undersöker och spårar kritiska motberättelser och läsningar av den svenska välfärdsstatens arkitektur, med utgångspunkt ur de mest vardagliga och välbekanta representationerna av folkhemmet. Lever vi i den framtid funktionalismen förställde? Vilken typ av liv har getts utrymme, och vilken typ av liv har utraderats. Vilken typ av erfarenheter har vi inte längre tillgång till?

Marie-Louise Richards är arkitekt, lärare och forskare vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hennes arbete utforskar relationen mellan ras och arkitektur genom citering, queer, feministiska och dekoloniala metoder och tillvägagångssätt. Tillsammans med Cathryn Klasto är hon medredaktör för det kommande numret Citations, Parse journal (2023) Hon är medgrundare av Spaces of Care, Disobedience and Desire, en diskursiv forskningsplattform tillsammans med Natália Rebelo och Rado Ištok samt en del av forskningssamarbetet The Domestic Worldmaking of the Enslaved. 
 
Marie-Louise undersöker och spårar kritiska motberättelser och läsningar av den svenska välfärdsstatens arkitektur, med utgångspunkt ur de mest vardagliga och välbekanta representationerna av folkhemmet. Lever vi i den framtid funktionalismen förställde? Vilken typ av liv har getts utrymme, och vilken typ av liv har utraderats. Vilken typ av erfarenheter har vi inte längre tillgång till?

Marie-Louise Richards

Frida Nerdal
Frida Nerdal är arkitekt och bedriver egen verksamhet inom arkitektur samt forskning och skrivande med ett särskilt fokus på kvinnor inom arkitekturhistorien. I sitt examensarbete undersökte Frida den ouppmärksammade arkitekten Elsa Sundling som resulterade i boken Arkitekt Elsa Sundling – Av lust och ohejdad vana på Balkong Förlag, 2020.  Hösten 2021 var Frida gästforskare på ArkDes för att studera föremål i samlingen relaterade till kvinnor, transpersoner eller ickebinära. Fokus var på utvalda föremål och projekt samt även en övergripande kartläggning av kvinnor som förekommer i samlingen – allt från de med egen samling, de vars signaturer förekommer på ritningar i andras samlingar, till de vars namn nämns i artiklar. 

Frida Nerdal är arkitekt och bedriver egen verksamhet inom arkitektur samt forskning och skrivande med ett särskilt fokus på kvinnor inom arkitekturhistorien. I sitt examensarbete undersökte Frida den ouppmärksammade arkitekten Elsa Sundling som resulterade i boken Arkitekt Elsa Sundling – Av lust och ohejdad vana på Balkong Förlag, 2020.  
Hösten 2021 var Frida gästforskare på ArkDes för att studera föremål i samlingen relaterade till kvinnor, transpersoner eller ickebinära. Fokus var på utvalda föremål och projekt samt även en övergripande kartläggning av kvinnor som förekommer i samlingen – allt från de med egen samling, de vars signaturer förekommer på ritningar i andras samlingar, till de vars namn nämns i artiklar.  
 

Frida Nerdal.

 

 

 


Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman

Relaterade presskit