2008-10-30 16:06Pressmeddelande

PEPPARKAKSHUS 2008

ÅRETS TEMA

R-eko: schyssta lösningar för osäkra tider

Årets tema är inspirerat av det senaste årets intensiva diskussioner kring eko(logisk) och eko(nomisk) hållbarhet. Men eko är också ett ljudfenomen som uppstår då ljud reflekteras med mer än 0,1 sekunders fördröjning och uppfattas som ett separat ljud. Men mer än något annat är årets tema en uppmaning till fantasin och till nya lösningar på hur sjutton vi ska klara oss ur den här knipan. Var med och lös Arkitekturmuseets stora deckargåta. Eko? Bygg ett pepparkakshus. Lycka till.

Friheten att tolka temat är som vanligt obegränsad. Alla inlämnade förslag visas på Arkitekturmuseet.

Läs mer om pepparkakshus och ladda ned bilder på förra årets vinnare: www.arktiekturmuseet.se/press

Lösenord: media                       Användarnamn: media

REGLER

De tävlande indelas i fyra grupper

-arkitekter

-bagare

-upp till 12 år

-alla andra som bakar

MÅTT

Husets bottenplatta får vara högst 50x50 cm. Juryn tar hänsyn till förslagets ätbara kvaliteter. Med varje bidrag ska följa ett kuvert med uppgift om förslagsställarens namn och adress samt vilken tävlingsklass bidraget tävlar i. Motto eller beskrivande text får gärna bifogas.

INLÄMNING

Till Arkitekturmuseet, Skeppsholmen, 5 dec.-7 dec. kl. 10-17.30.

UTSTÄLLNING

Utställningen öppnar 9 dec. och visas fram till 6 jan.

PUBLIKENS FAVORIT

Mellan 9 dec. och 14 dec. kan publiken rösta fram sin favorit.

Röstsedlar finns i utställningen.

PRISUTDELNING

Prisutdelningen sker söndagen den 14 dec. kl. 14 på Arkitekturmuseet.

INFORMATION

Lars Fridén, tel. 08-587 270 34, lars.friden@arkitekturmuseet.se


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman