2020-05-25 06:24Pressmeddelande

Påminnelse. Utställning om Kiruna öppnar och virtuellt vernissage

Foto: Hufton + Crown, Courtesy of Henning Larsen (2018).
Foto: Hufton + Crown, Courtesy of Henning Larsen (2018).

Den 2 juni återöppnar ArkDes och inviger stora vårutställningen Kiruna Forever, som undersöker den pågående flytten genom att visa över hundra verk av arkitekter, stadsplanerare och konstnärer. Utställningen innehåller bland annat specialtagna fotografier av Iwan Baan, en av världens främsta arkitekturfotografer och en 1:1-rekonstruktion av det nyligen nedmonterade stadshuset. Pressvisning 27 maj. Virtuellt vernissage där utställningen kan upplevas i 360 grader.

Pressvisning 27 maj. OSA maria.ostman@arkdes.se 073-273 36 00.
Slottid 1:
kl. 9-10.30. Fåtal platser kvar.
Slottid 2:
kl.10.30-12.00.

Virtuellt vernissage
På denna virtuella vernissage, som sänds direkt från ArkDes i Stockholm i samarbete med Dezeen Design Festival, kommer vi att undersöka hur man egentligen gör för att flytta en hel stad tillsammans med några utvalda konstnärer.

Var: https://www.dezeen.com/vdf/
🕔 När: 1 juni kl.12.00
🎧 Språk: engelska och svenska. En textad version på svenska kommer att finnas tillgänglig från och med 5 juni via www.arkdes.se

I Kiruna  pågår just nu en av de största stadsomvandlingarna i modern tid. Stadskärnan flyttas tre kilometer åt nordost på grund av utbyggnaden av den järnmalmsgruva som Kiruna är uppbyggt kring. En tredjedel av befolkningen måste flytta från sina hem, hela kvarter och kända byggnader rivs eller flyttas och en ny stad tar form. Men hur flyttar man en hel stad?

Kiruna Forever undersöker den pågående flytten genom att visa över hundra verk av arkitekter, stadsplanerare och konstnärer som har omvandlat samhället och synliggjort de utmaningar som format regionen. Ända från den första industrialiseringen och vidare in i framtiden. I anslutning till utställningen ges en bok ut i samarbete med Arkitektur Förlag. Kontakta maria.ostman@arkdes.se för recensionsex.

Cred: Jussi Tiainen. Outi Pieski, Ruossalas bálgát (Korsande stigar), 2014. Installation utförd med samma teknik och material som används vid tillverkningen av samiska sjalar. Medverkar i Kiruna Forever.

Cred: Jussi Tiainen. Outi Pieski, Ruossalas bálgát (Korsande stigar), 2014. Installation utförd med samma teknik och material som används vid tillverkningen av samiska sjalar.

Exempel på medverkande i utställningen: Iwan Baan, Anne Dessing and Michiel van Iersel; Design Earth, Henning Larsen, Ingela Johansson, Britta Marakatt-Labba, Joar Nango, New Mineral Collective, Outi Pieski, Sandellsandberg Arkitekter, Studio Folder, Territorial Agency, Anja Örn, Tomas Örn, Fanny Carinasdotter; Liselotte Wajstedt, White Arkitekter och Ghilardi+Hellsten, med flera.

Genom att placera flytten i ett historiskt och geografiskt sammanhang resonerar utställningen kring de stora frågor som ett så komplext projekt väcker. Vilka begränsningar har våra naturresurser? Vad händer med invånarnas identitet och trygghet när deras hem rivs? Hur bestämmer vi vad av kulturarvet som ska sparas och vad som ska offras? Hur påverkas urfolket samernas traditionella näringar? Hur permanenta är städerna vi lever i?

Utställningen inkluderar intervjuer med Kiruna-medborgarna och en 1: 1-rekonstruktion av det nyligen nedmonterade stadshuset. I Kiruna Forever får besökaren också se verk av Helmer Osslund, Carl Wilhelmson, Axel Törneman och Nils Nilsson Skum från Kiruna kommuns samling samt ArkDes unika och omfattande egna samling med verk av Per Olof Hallman, Gustaf Wickman, Ralph Erskine, Arthur von Schmalensee, Hakon Ahlberg, Örjan Lüning, med flera.

Utställningen är producerad av ArkDes. Från och med mitten av juni pågår en utställning på Konstmuseet i Norr, Norrbottens nya länskonstmuseum med bas i Kiruna. Några konstverk har specialbeställts gemensamt och visas samtidigt på båda arenorna.

ArkDes följer riktlinjer och rekommendationer kring det nya coronaviruset. Inför återöppningen 2 juni har museet ökat städrutinerna och vidtagit åtgärder för att kommunicera att besökarna ska hålla avstånd.

För allas trygghet och för att motverka spridning av covid 19 vidtas några speciella åtgärder på pressvisningen: Det är begränsat antal deltagare och avstånd kommer att hållas mellan alla medverkande.
Vi uppmanar alla som känner minsta förkylningssymptom att stanna hemma (och välkomnar er för privat visning vid ett senare tillfälle).

Utställningen visas den 2 juni 2020 - 7 februari 2021. Fri entré.

 

 

 Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman