2019-03-13 09:33Pressmeddelande

Påminnelse. Pressinbjudan ny utställning. Framtiden börjar här. 80 designprojekt som formar morgondagen.

null

Pressinbjudan. Framtiden börjar här. 80 designprojekt som formar morgondagen.

Välkommen på pressvisning 19 mars kl.10.00-11.00.
Plats: ArkDes, Skeppsholmen.
OSA. senast 14 mars till maria.ostman@arkdes.se

Vill du få din kropp nedfryst i hopp om ett evigt liv? Är vår planet och kropp ett designobjekt? Nu kommer succéutställningen ”Framtiden börjar här” från V&A i London till ArkDes. Många av föremålen har aldrig tidigare visats i Sverige. ArkDes överintendent Kieran Long är en av initiativtagarna till utställningen.

Kom och träffa: 

- Anders Sandberg, framtidsforskare och transhumanist, verksam vid Oxford universitet,
som är en av flera svenskar som valt att få sin kropp nedfryst (kryopreservering) i hopp om ett evigt liv.

- Visselblåsaren Chelsea Mannings, DNA-rekonstruerade porträtt visas för första gången i Sverige. Konstnären Heather Dewey-Hagborg är på plats.

- Möt organisationen NordGen från Alnarp som arbetar med Domedagsvalvet på Svalbard - En backup för alla världens frön vid klimatförändringar, naturkatastrofer eller krigshärjade områden.

- Bron Footbridge i Rotterdam är finansierad av stadens invånare. ZUS Architects medverkar.

ArkDes överintendent Kieran Long är en av initiativtagarna till utställningen som producerats av Victoria and Albert Museum, London (V&A).

Utställningen vill belysa hur design är med och formar morgondagen och hur tekniska innovationer kommer att påverka våra liv. Ingen formgivare, land eller företag kommer ensamma kunna utforma framtidens städer. Utställningen visar istället på vad som händer när flera olika kreativa discipliner går samman och formar framtidens offentliga rum, säger Kieran Long.

Utställningen på ArkDes:

Framtiden börjar här visas på ArkDes 21 mars – 4 augusti 2019. 

Curator: Kieran Long.

Projektledare: Lena Landerberg.

Utställningsformgivare: TAF Arkitektkontor.

Kroppen har blivit något som går att designa. Body Code. En visualisering av livets kod. Drew Berry, wehi.tv. 2018.

BAKGRUNDSMATERIAL:

Utställningen Framtiden börjar här handlar om designens förmåga att forma morgondagens värld. Utställningen innehåller verk och föremål baserade på banbrytande teknik som inom kort kommer påverka hur vi lever våra liv. Här visas till exempel “Domedagsvalvet”, den globala fröbanken på Svalbard som skapats för att ha reservfrön på lager om någon växtart i framtiden skulle bli utrotad av till exempel klimatförändringar eller naturkatastrofer. Här finns också en bro finansierad med growdfunding, elektriska muskler som ger äldre ny styrka och ett kit för kryopreservering som gör det möjligt att frysa ner en kropp och återuppväcka den i framtiden, när den tekniken finns.

Utställningen är indelad i fyra avdelningar:

1. JAG

Vad är det som gör oss till människor? Känner vi oss ensamma trots att vi är uppkopplade?

Kroppen har blivit något som går att designa. Vi kan ändra den genetiska koden i DNA-molekylerna och vi har uppfunnit implantat och hjälpmedel som kan förbättra människans ”naturliga” förutsättningar. Design har utvidgats till att omfatta övervakning, förbättring och förändring av kroppen.

Smarta mobiltelefoner hjälper oss att komma ihåg saker och proteser gör oss rörligare. Det blir allt vanligare att använda sig av teknik för att analysera dagliga rutiner och för att kvantifiera och till och med spelifiera sin kropp och sitt liv.

Betyder allt det här att själva innebörden av att vara människa håller på att förändras?

Exempel på projekt:

Ett genetiskt porträtt

Radical Love

Heather Dewey-Hagborg

2016

Under tiden som Chelsea Manning satt fängslad för att ha läckt sekretessbelagd information till WikiLeaks var det inte tillåtet att fotografera henne. Två porträtt av Manning visas i utställningen som skapades enbart utifrån genetisk information från avklippt hår och salivprov. Fram tills att hon släpptes i maj 2017 var det här de enda offentliga bilderna på Manning efter hennes könskorrigering 2016. Porträtten består av två ansikten med små nyansskillnader. De visar hur mycket information som finns i spåren våra kroppar lämnar efter sig.


DNA-labb för hemmabruk

Bento Lab

2016

Med det här mobila labbet behöver man varken tillgång till dyra datorprogram eller specialistkompetens för att experimentera med enkla DNA-analyser. Till exempel kan du testa dig själv för laktosintolerans eller ta reda på om din mat innehåller genmodifierade organismer. Generna är byggstenarna för allt liv. Vilka etiska normer är det som bör gälla när det blir allt lättare att undersöka och manipulera dem?

Elektriska muskler för äldre

Cred: Powered Clothing. Seismic, design Yves Béhar 2017.

Powered Clothing

Seismic, design Yves Béhar

2017

Så kallade exoplagg är designade för att göra kroppen starkare. Plagget i utställningen är framtaget speciellt för äldre människor. Det är tillverkat av lätta, flexibla material och har integrerade sensorer som reagerar på hur kroppen rör sig och ger extra kraft. Det underlättar till exempel när man ska resa sig från eller sätta sig i en stol och gör också att man får bättre hållning.

En robotsäl som tröstar och lugnar

PARO Therapeutic Robot

PARO Robots

2014

PARO är en gosedjursrobot som ser ut som en sälunge. Den svarar på interaktion genom att vifta på stjärten, öppna ögonen eller ge ifrån sig små ljud. PARO är framtagen för att användas på sjukhus och vårdboenden och tänkt att fungera på samma sätt som djurassisterad terapi. I Storbritannien har PARO testats på patienter med demens, med goda resultat. Är föremål som PARO en välsignelse för en åldrande population eller ett första steg mot att outsourca mänsklig kontakt till robotar?

Ensamma tillsammans

Technology in Bed

Hanif Shoaei

2014

Fotografen Hanif Shoaei har tagit en serie bilder av individer och par som ligger i sängen och tittar på sina telefoner. Paret som vi ser här är vända bort från varandra och helt upptagna av sina telefoner. Att vara så här nära någon, men samtidigt väldigt distanserad är något som de flesta nog kan känna igen sig i.

2. SAMHÄLLET

Har demokratin spelat ut sin roll?

Är städerna till för alla?

Föremålen i den här avdelningen belyser demokratins begränsningar, men det finns också exempel på alternativa system som ska återuppbygga förtroende eller ge medborgarna större makt. Bland annat presenteras nya metoder för kollektivt beslutsfattande, digitala system för att föra fram allmänhetens åsikter och olika sätt att använda ny teknik för att klara av globala utmaningar. Kommer framtiden att definieras av statliga system eller gräsrotsinitiativ?

Just nu pågår en stor förändring av hur städer utformas och byggs. Samhället, kollektiven och invånarna har börjat använda sig av nya metoder för att finansiera och bygga städer. När man ställs inför aspekter som eskalerande privatisering, miljöomställning, alltför dyra bostäder och religiös segregation måste nya tillvägagångssätt prövas för att städerna ska fortsätta vara tillgängliga för alla.

Exempel på projekt:

En bro som finansierats av stadens invånare

Luchtsingel

Zones Urbaines Sensibles [ZUS]

2011–15

Luchtsingel är en gångbro i Rotterdam. Det speciella med det här projektet är att det inte initierats av staden, utan av invånare som gått samman för att finansiera satsningen. Bron, som spänner över en motorväg och en järnväg, kopplar samman olika områden och skapar nya sätt att använda befintliga platser. Ingraverat i brons träplankor finns namnen på alla som varit med och finansierat projektet.

Foto: Luchtsingel, gångbro förverkligad genom crowd funding av stadens invånare. ZUS, Rotterdam. Foto: Ossip van Duivenbode, 2011 – 2015 © ZUS

En rosa mössa i protest mot presidenten

Pussy Power Hat

Pussyhat Project

2017

I januari 2017 demonstrerade över 500 000 personer i Washington i protest mot presidenten Donald Trump. Deltagarna i protestmarschen uppmuntrades på förhand att ladda ner ett enkelt gratismönster och sticka en rosa mössa som de skulle ha på sig under demonstrationen. Pussyhat, som mössan kallas, var en replik på att Trump skrutit om att tafsa på kvinnors kön och kom att bli en internationell symbol för kvinnlig solidaritet.

3. PLANETEN.

Är vår planet ett designprojekt? Om svaret är Mars, vad är då frågan?

Efter många år av förbränning av fossila bränslen, förorening av haven och utrotning av växter och djurarter har vår planet förändrats så pass mycket att vissa forskare menar att vi har gått in i en ny geologisk tidsålder. Den kallas ”Antropocen”, vilket betyder ”människans tidsålder”, och kännetecknas av att effekterna av vår teknologiska utveckling har börjat påverka klimat och geologi.

Nu när vi vet att vårt beteende har haft en oförutsedd inverkan på jorden, kan vi ta tekniken till hjälp för att upphäva effekterna? Vissa formgivare arbetar med möjliga lösningar för att försöka återställa vår planet på olika sätt. Men kommer försöken att rädda världen och kan design leda till nya möjligheter – eller upprepningar av gamla misstag?

Exempel på projekt:

En fabrik i rymden

Demonstration av 3D-utskrift i tyngdlöshet

Made In Space

2014

I utställningen visas det första föremålet tillverkat i rymden Det skedde på den Internationella rymdstationen 2014. Besättningen på en rymdfarkost som är utrustad med 3D-skrivare behöver inte vänta på att reservdelar eller verktyg ska skickas från jorden. I stället kan man tillverka dem själv. Den här tekniken är ett första steg mot att ha fabriker i omloppsbana i rymden. De skulle i sin tur kunna användas för att bygga satelliter, rymdfarkoster, eller till och med kolonier på andra planeter.

Visualisering av aerosolutsläppens globala effekter

Climate Crimes

Adrian Lahoud

2015–18

Utifrån data sammanställda av NASA visualiseras flödena av aerosolutsläpp från Europa och Nordamerika och vilken effekt de får på nederbörden i den afrikanska regionen Sahel. Forskningen utgår från ett fall som togs upp i Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 2009, där den sudanesiske diplomaten Lumumba Di-Aping hävdade att industrialiseringen i vår del av världen ledde till folkmord orsakat av klimatförändringar i Afrika.

Stjärnfall på beställning

Sky Canvas

ALE Co., Ltd., Lena Okajima

2015

Startupföretaget ALE skapar artificiella stjärnfall på beställning. En mikrosatellit som den du ser här lastas med omkring 1 000 specialpellets som fattar eld när de återvänder tillbaka in i jordens atmosfär, vilket skapar effekten av ett meteorregn. Även om det här i första hand är tänkt som underhållning, ungefär som fyrverkerier, är ALE:s mål med projektet att kunna finansiera forskning som gör att vi får större kunskap om atmosfären.

Utforska terraformering av planeter i sandlådan

Terraform Table

Tellart

2017

En interaktiv sandlåda där besökaren kan leka med topografi. En sensor ovanför bordet mäter höjden på sanden och simulerar sedan med hjälp av artificiell intelligens ett flygfoto av landskapet.

4. LIVET EFTER

Vem vill leva för evigt?

Framsteg inom bioteknik och artificiell intelligens väcker hopp om att kunna förlänga vår livslängd avsevärt. Att kunna väcka de döda till liv eller ladda upp sitt medvetande till en dator var något som tidigare hörde hemma i fiktionen, men i dag bedrivs pionjärforskning inom de här områdena. Livsförlängning befinner sig än så länge bara på ett försöksstadium och är extremt kostsamt. Dessutom öppnar det upp för etiska och ekonomiska frågor. Frågan är kanske inte vem som vill leva för evigt, utan vem som skulle ha råd att göra det?

Exempel på projekt

Kit för kryopreservering

Beredskapskit

Cryonics Institute

2018

Utställningen innehåller ett kit med det som behövs för att förbereda kroppen för kryopreservering. Det innehåller diverse medicinsk utrustning, bland annat ett kit för hjärt- och lungräddning, kylväska, stoppur, skyddsglasögon och en termometer som används för att mäta hjärntemperaturen. Skulle du kunna be en närstående att utföra den här proceduren?

Ett domedagsvalv för alla världens frön

Svalbards globala frövalv. Cred: NordGen. Konstverk Perpetual Repercussion av Dyveke Sanne/KORO.

2008

Djupt ner under ett isberg på Svalbard, en avlägsen ögrupp utanför Norges nordkust, lagras nästan en miljon olika frön från hela världen. Tillsammans utgör fröna världens största artbank. Om en global katastrof inträffar kommer de att vara livsviktiga för människans överlevnad, eftersom de skulle kunna säkerställa framtida livsmedelsförsörjning. Kanske handlar framtiden inte om att skydda människan, utan i stället om att tillsammans försöka bevara andra arter.

DIY-revolutionen inom design och ingenjörskonst

Engineering at Home

Sara Hendren och Caitrin Lynch

2016

71-åriga Cindy drabbades av en mycket allvarlig hjärtattack som resulterade i att hon inte längre kan använda sina armar och ben som förut. Medan hon väntade på sina nya robotproteser uppfann Cindy olika så kallade life hacks för att förenkla vardagen. De här små anpassningarna av vanliga saker i hemmet gjorde det möjligt för henne att hålla i kniv och gaffel, spela kort, borsta tänderna, läsa tidningen och mycket annat. Designpedagogerna Sara Hendren och Caitrin Lynch dokumenterade Cindys knep för att ”skapa ny förståelse för vad ingenjörskap innebär, vem som är ingenjör, och varför det har betydelse.” Projektet är ett tydligt exempel på att de bästa innovationerna inte nödvändigtvis är högteknologiska. Dessutom är det en påminnelse om att det inte räcker med snygg design och hög precision – tekniken måste fylla en social funktion eller hjälpa oss att lösa problem.

Framtiden börjar här är initierad av Rory Hyde, Kieran Long och Mariana Pestana

Curatorer: Rory Hyde och Mariana Pestana

Utställningen är ursprungligen gjord av V&A, London


Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen
Stockholm
Karta


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman