2017-05-02 09:31Pressmeddelande

Påminnelse. Paneldebatt: Vad vill vi med Kungsträdgården? 4 maj.

null

Under Kungsträdgårdens långa historia har parken förändrats flera gånger om. Nu är det dags igen. ArkDes och Akademien för Landskapsarkitektur bjuder in till ett samtal den 4 maj om betydelsen av ett av våra mest kända offentliga rum och tar tempen på vad man vill med platsen - igår, idag och imorgon. I anslutning till programmet visas också för första gången de 50-tal förslag som inkommit till idéinsamlingen Tänk om Kungsan.

Medverkande: Claes Britton, författare och journalist, Torleif Falk, stadsarkitekt Stockholm stad, Emily Wade, landskapsarkitekt, med flera.

Tid och plats: ArkDes, 4 maj. Kl. 17-18.30.

O.S.A till maria.ostman@arkdes.se tel: 073-273 36 00.

Program 4 maj. Plats. ArkDes.

17.00–17.05. ArkDes nya överintendent Kieran Long hälsar välkommen.

17.05–17.30. Berättelsen om Kungsan. Bengt Isling, landskapsarkitekt och Urban Nilsson, bebyggelseantikvarie ger oss en historisk tillbakablick.

17.30–17.45. Om idéinsamlingen Tänk om Kungsan. Emily Wade. Landskapsarkitekt, berättar om arbetet.

17.45–18.30. Paneldebatt. Vad vill vi med Kungsträdgården idag och imorgon?

Medverkande i paneldebatten:

Claes Britton – författare och journalist

Torleif Falk – stadsarkitekt, Stockholm stad

Göran Lindberg – landskapsarkitekt

Elisabeth Rosenquist Saidac – stadsträdgårdsmästare, Stockholm stad.

Moderator: Pernilla Glaser.


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman