2015-09-29 10:06Pressmeddelande

Påminnelse: Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner. Inbjudan till pressvisning torsdag 1 oktober kl. 10.00.

null

Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner

Inbjudan till pressvisning torsdag 1 oktober kl. 10.00.

Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner
ArkDes och Moderna Museet, Stockholm, 3 oktober 2015 – 17 januari 2016
Curator: Matilda Olof-Ors

Den 3 oktober 2015 öppnar ArkDes och Moderna Museet en omfattande utställning med Olafur Eliasson, en av våra mest tongivande samtidskonstnärer. Hans verk har visats över hela världen men det är första gången hans konstnärskap visas i en stor museiutställning i Stockholm. Eliasson utforskar de rum vi lever i. Ibland handlar det om lågmälda skulpturer, ibland om större arkitektoniska strukturer. Olafur Eliassons konstverk blir till i dialog med ekologi, arkitektur och det urbana rummet, men också med filosofi och vetenskap. Det är därför självklart att granninstitutionerna ArkDes och Moderna Museet – gemensamt presenterar Eliassons ovanligt expansiva konstnärskap och låter hans installationer inta de båda museibyggnaderna.

”Jag är helt övertygad om att det inte behöver finnas någon motsättning mellan konst och arkitektur. Det handlar snarare om att försöka överskrida traditionella gränser och skapa ett inkluderande och öppet rum, där åsiktsskillnader inte bara tolereras utan uppmuntras. Att komma in i min utställning innebär inte att lämna Stockholm och kliva in i konstens skyddade värld. Istället fortsätter de förhandlings- och samarbetsprocesser som kännetecknar vår gemensamma verklighet.”
Olafur Eliasson

Olafur Eliassons (född 1967, Island/Danmark) är baserad i Köpenhamn och Berlin där Studio Olafur Eliasson engagerar ca 90 medarbetare. Eliassons praktik omfattar skulptur, måleri, fotografi, film, installationer, arkitekturprojekt och platsspecifika verk i det offentliga rummet. Utställningen Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner spänner över hela Eliassons karriär, från tidigt 90-tal till idag. Perception är centralt för Eliasson. Verken fäster uppmärksamheten inte bara på vad vi ser utan också hur vi ser, med Eliassons egna ord ”seeing yourself seeing”.

Olafur Eliasson flyttar vårt fokus från konstobjektet i sig till själva upplevelsen av att se. Hans installationer blir optiska verktyg som får oss att se vår omvärld på andra sätt, verken blir till ett maskineri som skapar nya verkligheter, säger curator Matilda Olof-Ors.

Utställningen inleds med verket Model room (2003), ett landskap av tredimensionella geometriska objekt där vissa senare har vidareutvecklats och realiserats i arkitektoniska installationer och paviljonger. Naturen i form av till exempel vind och vatten är återkommande teman i flera av Eliassons installationer, inte som motiv utan som verkens material. Verket Moss wall (1994) i utställningens första rum döljer en av väggarna med en tät matta av renlav. Istället för att avbilda naturen förs floran in i institutionen, naturen blir en del av kulturen. Dessa idéer återfinns inom ekologin och den relativt nya teoribildningen objektorienterad ontologi, som ifrågasätter det sedan länge dominerande antropocentriska synsättet, där människan tillskansat sig en överordnad position på bekostnad av både djur och natur.

Ljus och färg ges hos Eliasson samma vikt som mer fysiska material. Optiska fenomen utforskas och undersöks. I Room for onecolour (1997) fylls ett rum av ett monofrekvent gult ljus i vilket ögat endast kan urskilja gult och svart. Då betraktaren lämnar det gula rummet uppstår en efterbild på näthinnan i komplementfärgen blå. Fenomenet är flyktigt och klingar av efter hand. Verket existerar inte bara i rummet, det införlivas också i betraktaren.

Rörelse i olika former karaktäriserar många av utställningens installationer. Ibland är rörelsen en inneboende del av verket, som i Ventilator (1997), där en fläkt cirkulerar i oregelbundna banor ovanför besökarnas huvuden. Andra gånger är verkets komponenter statiska och istället sätts betraktarens egna rörelser i centrum, som till exempel i Beauty (1993) där betraktarens position i rummet är helt avgörande för upplevelsen av verket. I vissa fall rör sig betraktaren igenom verken, som i Seucorpo da obra(Yourbodyofwork) (2011). I installationen utgör monokroma färgfilter halvtransparenta väggar som svävar i rummet. En labyrintisk arkitektur av färgad rymd formas. Genom att röra sig i rummet ses väggfiltrens tre färger magenta, gul och cyan överlappa varandra i en rad unika kombinationer, och olika kulörer uppstår i betraktarens ögon.

Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner omfattar 19 verk och installationer, däribland märks det för utställningen producerade och nya verket Less ego wall (2015). I samband med Olafur Eliasson:
Verklighetsmaskiner publiceras en rikt illustrerad katalog med texter av Matilda Olof-Ors,
Timothy Morton samt ett samtal mellan Olafur Eliasson och Daniel Birnbaum. Katalogen, formgiven av Irma Boom, utkommer i mitten av november 2015 och är publicerad av Moderna Museet i samarbete med Koenig Books. Texterna finns att läsa på ArkDes webb: http://www.arkdes.se/articles/olafur-eliasson

Artist talk fredag 2 oktober kl 17: Olafur Eliasson och Timothy Morton samtalar.
Mer information snart på www.arkdes.se

Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner är organiserad av Moderna Museet i samarbete med ArkDes.

Utställningen stöds av Bank of America Merrill Lynch och Clear Channel.

Inbjudan till pressvisning torsdag 1 oktober 2015 kl 10.
Inbjudan till pressvisning av Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner torsdag 1 oktober kl 10– 12. ArkDes överintendent Kerstin Brunnberg och Moderna Museets överintendent Daniel Birnbaum hälsar välkommen. Utställningens curator Matilda Olof-Ors ger en introduktion.
Olafur Eliasson närvarar.

OSA till pressvisning senast tisdag 29 september till: press@modernamuseet.se
Vänligen notera att ackreditering krävs för att närvara på pressvisningen.

Om Olafur Eliasson
Olafur Eliasson (född 1967, Island/Danmark) bor och arbetar i Köpenhamn och Berlin. Han fick ett stort genomslag med The weather project, 2003, Tate Modern, London. Bland projekt i offentlig miljö märks Green river, 2000, Stockholm; The New York City Waterfalls, 2008, New York; fasaden till Harpa Reykjavik Concert Hall and Conference Centre (samarbete med Henning Larsen Architects), 2005–2011 och Cirkelbroen, Köpenhamn, 2015. Eliasson var 2009-2014 professor vid Konstakademien i Berlin och ledde Institut für Raumexperimente. Sedan 2014 är han adjungerad professor vid Alle School of Fine Arts and Design i Addis Abeba. Studio Olafur Eliasson etablerades 1995 i Berlin. 2014 grundade Eliasson och Sebastian Behmann Studio Other Spaces, ett internationellt kontor för konst och arkitektur.

Olafur Eliasson – Studio Olafur Eliasson

Hitta hit

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen 
Stockholm
Karta

Öppettider

Utställningar:
Tis 10-20
Ons-sön 10-18
Bibliotek:
Tis-tors 13-17
Fre 13-16
Forskarexpedition: 
Tis-tors 13-17
Fre stängt


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman