2023-06-09 08:52Pressmeddelande

Påminnelse. Inbjudan seminarium: The Museum – An Agent of Change?

ArkDes bjuder in till seminarium om museernas roll. Fri entré.

Tid och plats: 14 juni kl.17.00. Samtalet sker på engelska. ArkDes, Exercisplan 4, Skeppsholmen. Osa senast 12 juni till maria.ostman@arkdes.se

Museer är offentliga platser och till för alla. De kan vara mötesplatser för reflektion och eftertanke och motorer för samtal kring ett gemensamt framtida samhälle. I ett polariserat samhälle kan museerna vara ett forum för gemensamma samtal. Den 14 juni kl.17.00 bjuder ArkDes in till seminariet ”The Museum – An Agent of Change?” där internationella talare från museisektorn medverkar. Programmet är en del av arbetet med att bygga det nya ArkDes som öppnar precis om ett år, den 14 juni 2024.

Den 14 juni 2024 öppnar ett förvandlat ArkDes i de gamla lokalerna på Skeppsholmen i Stockholm. Här ska det nya museet ta form och ge plats för nya möjligheter och upplevelser för museets besökare. Stort fokus läggs på öppna, välkomnande mötesplatser, plats för tillfälliga utställningar, större utomhusytor och mer utrymme för lek. I hjärtat av det som blir det nya ArkDes ges plats för museets världsunika samling med över fyra miljoner objekt. 

Under året fram till öppning kommer ArkDes att reflektera, samtala och lyssna på olika röster kring museernas roll i framtiden. Vi kommer att ställa oss frågor kring museernas ansvar som kunskapsinstitution, vad vi berättar om, hur vi gör det och hur vi skapar ett samtal för att många röster ska komma till tals.

Vi inleder med seminarium den 14 juni 2023 i Boxen på ArkDes – välkomna.   

Program

17:00. Välkommen/Welcome. Kieran Long, överintendent ArkDes.

17:05. Moderator. Louise Belfrage, författare.

17:10. The Critical Museum Debate Continues. Dr. Katarzyna Murawska-Muthesius. Honorary Research Fellow, Birkbeck College, University of London. Dr Murawska-Munthesius beskriver hur hon tillsammans med Piotr Piotrowski 2009 skapade The Critical Museum, ett förändringsprojekt på Nationalmuseet i Warszawa.

17:30. Making Change in Museum Education. Ben Street. Educator, Author and Art historian. Ben Street kommer att tala om hur viktig roll museet har för utbildningen och det offentliga samtalet. Street ger några exempel på pedagogiska modeller där publik och institutioner tillsammans kan påverka varandra att utvecklas. 

17:50. Museums and Narratives of Conflict. Professor Naman P. Ahuja Professor of Art History at JNU, Dean of the School of Arts & Aesthetics, General Editor of Marg. Berättar om hur museers samlingar ofta innehåller avgörande historiska föremål, inte sällan innehållande berättelser som står i konflikt med varandra. Hur gör man med flera till synes motsatta historiska perspektiv?

18:10. Panel discussion and Q&A

 

 


Ämnen: ArkDes

Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman