2021-10-11 10:54Pressmeddelande

Påminnelse. Digital konferens om Gestaltad livsmiljö och demokrati 14 oktober. Fri entré.

Cred: ArkDes.Cred: ArkDes.

Årets konferens Gestaltad livsmiljö och demokrati 14 oktober. Fri entré.

Anmälan till maria.ostman@arkdes.se, 073-273 36 00.

Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister, Riksarkitekt Helena Bjarnegård, Helle Søholt från Gehl arkitekter i Köpenhamn och Liza Fior som är grundare av MUF architecture/art i Storbritannien. Det är några av talarna när Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd gemensamt bjuder in till en årlig digital konferens på temat Gestaltad livsmiljö och demokrati.

Helle Søholt från Gehl arkitekter i Köpenhamn. Cred: Gehl arkitekter.

- Vår tids stora utmaning handlar om att skapa inkluderande, berikande, meningsfulla, demokratiska och hållbara platser för alla. För att lyckas med detta behöver vi låta arkitektur-form-, design-, konst- och kulturarvsfrågor ta plats i utvecklingen av samhällen runt om i landet. I omställningen till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle står formandet av våra livsmiljöer i centrum. Livsmiljöer där allt till syvende och sist ska äga rum och som människor ska kunna vara stolta över i generationer, säger Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket, Marja-Leena Pilvesmaa, chef Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet, Kieran Long, överintendent, ArkDes, Patrick Amsellem, Direktör på Statens konstråd som leder de fyra myndig­heternas arbete med att förverkliga målet för politikområdet gestaltad livsmiljö.

Cred: Kristian Pohl.

Syftet med konferensen är att årligen samla alla som arbetar med utformningen av våra livsmiljöer för ett gemensamt kunskapsutbyte. På årets digitala heldagskonferens den 14 oktober undersöks olika aspekter av demokratin i relation till gestaltad livsmiljö från teman som invånares delaktighet, hur våra offentliga miljöer utvecklas, vem som påverkar vad som byggs, förändras och rivs, och representationen i de miljöer vi skapar, utvecklar och bevarar.

Utgångspunkten för konferensen är att visa hur formandet av våra livsmiljöer spelar en avgörande roll för i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Denna dag läggs ett extra stort fokus just på den sociala hållbarheten och kopplingen till frågor om demokrati och delaktighet. Under dagen lyfts goda exempel på projekt som kan visa vägen för fler att arbeta med att mer medvetet gestalta våra gemensamma miljöer.

PROGRAM 14 oktober. 

Kl. 09:00. Demokratiska aspekter på gestaltad livsmiljö.

Styrgruppens representant Helena Bjarnegård hälsar välkommen.

Moderatorn Ann-Louise Rönestål Ek presenterar dagens program.

Kulturminister Amanda Lind talar.

Styrgruppens representant Helena Bjarnegård presenterar samarbetsmyndigheternas perspektiv på Gestaltad livsmiljö och demokrati.

Kl. 09:45 - PAUS

Kl. 09:50. Keynote speaker Helle Søholt "Making Cities for People". Founding Partner och CEO of Gehl.

Kl.10:30 - PAUS

Kl. 10:45. Örebro - tre perspektiv i samverkan kring gestaltning.

Vi ger arkitekten makten - ett projekt utanför bekvämlighetszonen.

Peder Hallkvist, stadsarkitekt Örebro kommun.

Kulturmiljöfrågorna på rätt plats?

Erica Ek, stadsantikvarie Örebro kommun.

Ruben Wätte, konstnär.

Kl.11:45. Samtal. Moderator Ann-Louise Rönestål Ek leder ett samtal med talarna.

Kl. 11:50. Strålkastarljus.

Kl. 12:05 – LUNCH.

Kl. 13:00. Konst, kulturmiljö och arkitektur – utmaningar och framgångsfaktorer i skapandeprocesser av gestaltade livsmiljöer.

Patrick Amsellem, Statens Konstråd.

Exempel 1 - Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt.

Cecilia Rodéhn, Fil. Dr. Museum Studies.

Hedvig Mårdh, Fil. Dr. konstvetenskap.

Exempel 2. Erik Berg.

Exempel 3 - En berättelse om Angered resecentrum.

Ingrid Alerås, arkitekt SAR/MSA, Wingårdhs.

Kl. 14:10 - PAUS.

KL. 14:25. Fortsättning Block 3.

Exempel 4. Ebba Matz.

Panelsamtal lett av moderator med medverkande i Block 3.

Kl. 15:00. PAUS.

Kl. 15:05. Keynote speaker arkitekt Liza Fior. Grundare av MUF architecture/art, GB.

Kl. 15:45

Avslutning och summering av dagen.

Ann-Louise Rönestål Ek.

Bakgrund
Politik för gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö. Det unika samarbetet mellan Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd gör att frågor som ligger på tvären, som stolthet, identitet och trygghet kan fångas upp på ett nytt sätt.

Programmet i sin helhet och mer info:

https://arkdes-events.confetti.events/konferens2021-gestaltad-livsmilj-och-demokrat

 

 

 


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman