2023-10-02 08:30Pressmeddelande

Påminnelse. Årets konferens om Gestaltad livsmiljö 3 oktober. Fri entré.

Från vänster: Borghildur Sölvey Sturlurdóttir, Jan Schipull (foto: Elisabeth Victoria Friis), Hanna Harris (foto: Sakari Röyskö / City of Helsinki), Sigurd Sverdrup Sandmo (foto: Niklas Hart).Från vänster: Borghildur Sölvey Sturlurdóttir, Jan Schipull (foto: Elisabeth Victoria Friis), Hanna Harris (foto: Sakari Röyskö / City of Helsinki), Sigurd Sverdrup Sandmo (foto: Niklas Hart).

År 2023 är kompetensernas år, European Year of Skills. Vilka kompetenser behöver vi för att kunna arbeta framgångsrikt med gestaltade livsmiljöer? Det är temat när Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd gemensamt bjuder in till konferensen ”Gestaltad livsmiljö - Kreativitet, kunskap och kompetens” den 3 oktober. Hör Sigurd Sverdrup Sandmo, Direktör på KORO, Oslo, berätta om arbetet med att bygga upp det nya Regeringskvarteret i Oslo efter terrordådet år 2011. Medverkar gör även bland annat Michela Magas, designer och VD MTF Labs och rådgivare Europeiska kommissionen och Marcus Rancken, Strategisk fastighetsutvecklare, Akademiska hus. På konferensen presenteras årets Strålkastare, utmärkelsen som delas ut till aktörer som på ett föredömligt sätt arbetar för den gestaltade livsmiljön.

3 oktober, kl 9.00-16.30. Fysiskt alternativt livesändning digitalt.
ArkDes, Exercisplan 4, Skeppsholmen
Anmälan och intervjuer: 
Maria.ostman@arkdes.se 073-273 36 00

Läs mer om programmet och samtliga talare här:
https://arkdes-events.confetti.events/gestaltad-livsmilj-23

Konferensen som invigs av Kulturdepartementet lyfter frågor om vilka kompetenser och ingångsvärden som behövs för att vi med ett helhetsperspektiv ska kunna forma platser som människor trivs i och känner sig stolta över. Den årliga konferensen, som varje år samlar ca 1000 yrkesverksamma på kommunal, regional och statlig nivå, inom akademi och inom den privata sektorn syftar till att diskutera utmaningar och framgångsfaktorer och inte minst lyfta goda inspirerande exempel inom arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö. Moderator är Mustafa Sherif, stadsplanerare som driver podden Urbanistica.

Några av medverkande talare:
Hanna Harris - Designchef Helsingfors stad
Sigurd Sverdrup Sandmo - Direktör KORO, Oslo
Borghildur Sölvey Sturlurdóttir - Arkitekt, Chef för planenheten Reykjavik
Jan Schipull - Arkitekt, filosofie dr, partner Tegnestuen Vandkunsten
Michela Magas - Designer och VD MTF Labs
Finn Williams - Stadsarkitekt, Malmö stad
Emina Kovacic - Stadsarkitekt och stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun   
Gunnar Almevik - Professor i Kulturvård, Göteborgs universitet
Ann Magnusson - Curator
Marcus Rancken - Strategisk fastighetsutvecklare, Akademiska hus
Per Bornstein - Arkitekt, Bornstein Lyckefors
Helena Bjarnegård - Riksarkitekt
Jessica Segerlund - Chef ArkDes Think Tank


Bakgrund
Politik för gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö. Det unika samarbetet mellan Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd gör att frågor som ligger på tvären, som stolthet, identitet och trygghet kan fångas upp på ett nytt sätt.

 Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman