2009-05-20 13:14Pressmeddelande

Ornamentets återkomst

Ornamentets återkomst
28 maj - 23 augusti 2009

Vernissage torsdag 28 maj klockan 18.00
Pressvisning torsdag 28 maj klockan 09.00 med frukost
OSA 26 maj till press@arkitekturmuseet.se


Mer än 100 år efter att Adolf Loos skrev "Ornament och brott" (Ornament
und Verbrechen), ett manifest som effektivt bannlyste ornamentik från
arkitekturen, gör utställningen "Ornamentets återkomst" ett första försök
att beskriva var det befinner sig idag. I dialog med några av de ofta
motsatta teorier om ornamentik som genom historien formulerats
försöker utställningen beskriva en nutida arkitektur där ornamentiken
återigen har en självklar plats. Bland de teoretiker som presenteras som
bakgrund i utställningen finns förutom Loos, Owen Jones ("Grammar of
Ornament"), John Ruskin, Gottfried Semper, William Hogarth m. fl.
Oliver Domeisens forskning på Architectural Association (AA) i London
har gjort utställningen möjlig. Tillsammans med sina studenter har han
utfört en parallell undersökning av ornamentets historia och terminologi
och dess nutida användning. Målet har varit att försöka definiera om
ornamentikens gränser för att skapa ett nytt och fascinerande
sammanhang för nutida arkitekturprojekt.


Modernismens avfärdande av massproducerad ornamentik som dekadens
och ekonomiskt slöseri har under de senaste tio åren utmanats av nya
produktions- och modelleringsmetoder vilka dramatiskt förändrat
ornamentets ekonomiska förutsättningar. Med hjälp av 3d-modellering
och datorprogram kan man idag styra maskiner för att få fram en nästan
ändlös variation inom de delar som produceras. En annan självklar aspekt
av ornamentet är dess relation till naturen. Och återigen är det digital
teknik som igör det möjligt att tolka naturens former både som
integrerade byggnadsstrukturer och genom avancerade transformationer
av byggnadsmaterial.
De exempel som presenteras i "Ornamentets återkomst" pekar också på
hur det idag finns en vilja att genom konceptuell intelligens och
nyfikenhet leka med arkitektonisk skönhet, stil och sensualism. Utifrån
projekten i utställningen går det att dra paralleller till en bred pallett av
stil- och formideal - som rokokons omåttliga användande av kurvor, till
nutida marknadsförings- och varumärkeslogik, till dförra sekelskiftets
nationalromantik. Ornamentet är metamorfosens boning där till synes
oförenliga element och motiv förenas i nya och oväntade skapelser.
Ornamentet är hybridens, fantasins, och monstrens område och pendlar
fritt mittemellan konvention, expression, realism och fantasi.


Originaltitel: Re-Sampling Ornament
Produktion: S AM, Schweiz arkitekturmuseum, Basel
Curatorer: Oliver Domeisen och Francesca Ferguson
Utställningsdesign: TATIN Scoping Complexity genom Thilo fuchs och
Oliver Mayer - bearbetningar gjorda I samarbete med Arkitekturmuseet.


INFORMATION
Pressrum: www.arkitekturmuseet.se/pressrum
Användarnamn: media Lösenord: media
Lars Fridén, utställningsansvarig lars.friden@arkitekturmuseet.se ,
Lisen Garback, kommunikatör lisen.garback@arkitekturmuseet.se


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman