2008-02-04 17:00Pressmeddelande

On Cities; maps, cars, people and narratives

Arkitekturmuseet, Stockholm 4 mars – 4 maj 2008.

Världens städer växer med oerhörd kraft och nu bor mer än 50% av jordens befolkning i städer. Vilka utmaningar innebär detta för dess invånare och hur kan vi förstå staden som ett dynamiskt och mångdimensionellt system? Nya metoder och synsätt behövs för att kunna följa och förstå städernas självgenererande processer. Dessutom krävs
att definitioner kring staden utvidgas.

Utställningen On Cities visar konstnärers och arkitekters arbeten från olika världsdelar. Framför allt med hjälp av platsspecifika arbetsmetoder berättar utställarna om sina erfarenheter och visioner. Här visas innovativa och kreativa lösningar som omprövar och utmanar våra förhållningssätt till dagens urbana miljöer.

Utställningen inkluderar video, installation, arkitektoniska modeller, fotografi och skulptur. Medverkande i utställningen:
Joachim Sauter och Dirk Lüsebrink (Art + Com), Tyskland
Santiago Cirugeda/Recetas Urbanas, Spanien
Francesco Jodice, Italien
Fernando Llanos, Mexico
Flying Cities, Korea
MAD architecture, Kina
Ou Ning, Kina
Raqs media collective, Indien
Stealth, Holland
Teddy Cruz, USA
Oriana Elicabe, Spanien/ Argentina
Gästkurator Cecilia Andersson
Projektledare Karin Åberg Waern

Utställningen ingår i Arkitekturmuseets pågående projekt On Cities som består av flera programaktiviteter: utställningar, föreläsningar,
seminarieserie, filmvisning, workshops och publikation.
Projektledare Ana Betancour.

Pressfoto: w w w.arkitekturmuseet.se/pressrum
Användarnamn: media
Lösenord: media

För ytterligare information, möjlighet till intervjuer,
vänligen kontakta: Karin Åberg Wærn,
tel: + 46 8 587 270 82. karin.abergwaern@arkitekturmuseet.se


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman