2007-02-13 16:37Pressmeddelande

Nya stadsbiblioteket: De sex bästa förslagen

Vernissage onsdag den 14 februari kl. 17-20. Utställningen invigs av
Göran Långsved, juryordförande i tävlingen om det nya biblioteket.
Stockholm har ett världsberömt stadsbibliotek, ett arkitektoniskt
mästerverk och en biblioteksikon. Det är en av Stockholms mest
besökta byggnader ritat av arkitekten Gunnar Asplund och uppfört
1928.
Nu nästan 80 år efter invigningen räcker det inte till för dagens
krav på kunskapsförmedling, lärande och kommunikation. Visionen
är ett bibliotek som är en plats för folkbildning och läsglädje. I det
framtida Stadsbiblioteket ska både det gamla biblioteket och en ny
tillbyggnad samsas. Målet är att det ska stå klart 2013.
I början av 2006 utlyste Stockholms stad en öppen, internationell
arkitekttävling om en utbyggnad av Stadsbiblioteket. Den samlade
närmare 1200 förslag från 120 länder vilket gör den till en av de
viktigaste händelserna Inom samtida arkitektur. Nu har juryn utsett
finalisterna.
I anslutning till detta presenterar Arkitekturmuseet en utställning
som visar Stadsbiblioteket och dess betydelse som enskilt
byggnadsverk och roll i stadsrummet. Detta belyses i tematiska
sektioner:
Bakgrunden till tävlingen och bibliotekets förändrade roll sedan
1928.
Finalisterna till steg två i den pågående arkitekttävlingen med
juryns motiveringar.
Tillkomsten av Asplunds bibliotek med originalmaterial från 1920-
talet.
Stadsrummen kring Observatorielunden - tillbakablick och
diskussion kring omgivningen och en enskild byggnads inverkan på
stadsrummet.
Barnens önskebibliotek. Ett projekt initierat av barnbibliotekarier
där ett urval av arbetet pekar på nya sätt att samverka med olika
intressegrupper.
Utställningen är producerad av Arkitekturmuseet och har
genomförts med stöd från Gyproc AB.
Utställningsarkitekter: Tham & Videgård Hansson Arkitekter
Grafisk form: Sweden Graphics/Magnus Åström
Stockholms stadsbibliotek har generöst medgivit lån till
utställningen och Stockholms stadsbyggnadskontor och
kulturförvaltning har ställt material till förfogande.
Program i anslutning till utställningen:
Experter om nytt Stadsbibliotek i Stockholm
Tisdag 20 februari kl. 18.00
Stadsarkitekt Per Kallstenius och planarkitekt Per Söderberg
berättar om bakgrunden och processen fram till idag och vad som
händer framöver. Presentation av juryns förslag.
Medborgare om nytt Stadsbibliotek i Stockholm
Tisdag den 6 mars kl. 18.00
Vad händer med Stadsbiblioteket? Hur påverkas stadens
medborgare Representanter från Stockholms stad och medborgare
bjuds in till museet. I samarbete med Stockholms stadsbibliotek.
För mer information Karin Åberg Waern
Tel 08-587 270 82, karin.abergwaern@arkitekturmuseet.se

eller gå in på:
www.arkitekturmuseet.se/press
Användarnamn:media
Lösenord: media


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman