2007-02-09 08:34Pressmeddelande

Nya stadsbiblioteket - Tävlingens sex finalister

14 februari – 22 april 2007
Vernissage onsdag den 14 februari kl. 17-20. Utställningen invigs av Göran Långsved, juryordförande i tävlingen om det nya biblioteket.

Stockholm har ett världsberömt stadsbibliotek, ett arkitektoniskt mästerverk och en biblioteksikon. Det är en av Stockholms mest besökta byggnader ritat av arkitekten Gunnar Asplund och uppfört 1928.

Nu nästan 80 år efter invigningen räcker det inte till för dagens krav på kunskapsförmedling, lärande och kommunikation. Visionen är ett bibliotek som är en plats för folkbildning och läsglädje. I det framtida Stadsbiblioteket ska både det gamla biblioteket och en ny tillbyggnad samsas. Målet är att det ska stå klart 2013.

I början av 2006 utlyste Stockholms stad en öppen, internationell arkitekttävling om en utbyggnad av Stadsbiblioteket. Den samlade närmare 1200 förslag från 120 länder vilket gör den till en av de viktigaste händelserna Inom samtida arkitektur. Nu har juryn utsett finalisterna.

I anslutning till detta presenterar Arkitekturmuseet en utställning som visar Stadsbiblioteket och dess betydelse som enskilt byggnadsverk och roll i stadsrummet. Detta belyses i tematiska sektioner:

Bakgrunden till tävlingen och bibliotekets förändrade roll sedan 1928.

Finalisterna till steg två i den pågående arkitekttävlingen med juryns motiveringar.

Tillkomsten av Asplunds bibliotek med originalmaterial från 1920-talet.

Stadsrummen kring Observatorielunden - tillbakablick och diskussion kring omgivningen och en enskild byggnads inverkan på stadsrummet.

Barnens önskebibliotek. Ett projekt initierat av barnbibliotekarier där ett urval av arbetet pekar på nya sätt att samverka med olika intressegrupper.

Utställningen är producerad av Arkitekturmuseet och har genomförts med stöd från Gyproc AB.

Utställningsarkitekter: Tham & Videgård Hansson Arkitekter
Grafisk form: Sweden Graphics/Magnus Åström

Stockholms stadsbibliotek har generöst medgivit lån till utställningen och Stockholms stadsbyggnadskontor och kulturförvaltning har ställt material till förfogande.

Program i anslutning till utställningen:
Experter om nytt Stadsbibliotek i Stockholm
Tisdag 20 februari kl. 18.00
Stadsarkitekt Per Kallstenius och planarkitekt Per Söderberg berättar om bakgrunden och processen fram till idag och vad som händer framöver. Presentation av juryns förslag.
Medborgare om nytt Stadsbibliotek i Stockholm
Tisdag den 6 mars kl. 18.00
Vad händer med Stadsbiblioteket? Hur påverkas stadens medborgare Representanter från Stockholms stad och medborgare bjuds in till museet. I samarbete med Stockholms stadsbibliotek.

För mer information Karin Åberg Waern
Tel 08-587 270 82, karin.abergwaern@arkitekturmuseet.se


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman