2022-02-03 12:59Pressmeddelande

Ny utställning. Smoothies, museer och flygplatser - Stockholm Design Lab och staden

Cred: Louise Helmfrid.Cred: Louise Helmfrid.

Smoothies, museer och flygplatser

- Stockholm Design Lab och staden

Visas på ArkDes 8 februari - 1 maj. Fri entré.

I samband med Stockholm Design Week öppnar ArkDes en utställning som belyser den grafiska formens närvaro i den offentliga miljön. Städer är komplexa, för att de ska bli begripliga och för att vi ska kunna orientera oss i dem behövs grafisk formgivning.
Den är inte bara ett oslagbart hjälpmedel i vardagen – den grafiska designen är en del av stadens själ och lika viktig för dess identitet som byggnaderna, torgen och parkerna.

För intervjuer och mer info: Maria Östman, maria.ostman@arkdes.se 073-273 36 00.

”Det som är så spännande med grafisk design är att vi alla kommer i kontakt med den hela tiden. Den finns alltid närvarande i vår vardag och även om grafisk design kan användas till mycket så är dess grundläggande syfte att hjälpa oss. Tack vare grafisk design hittar vi rätt när vi rör oss i staden, vi förstår hur vi ska använda platser, vi känner igen oss och den är en stor del av karaktären hos en plats och en stad”, säger curator Daniel Golling, ArkDes.

Smoothies, museer och flygplatser 
- Stockholm Design Lab och staden

Smoothies, museer och flygplatser - Stockholm Design Lab och staden. Cred Louise Helmfrid.

I den offentliga miljön är den grafiska formen närvarande överallt. Den når oss från klistermärken, taggar, skyltar, appar, vägmärken, demonstrationsplakat och take away-muggar. Symbolerna, texterna och tecknen uppenbarar sig där någon har något att meddela. Städer växer fram som mötesplatser för utbytet av varor och tjänster, åsikter och tankar. Den grafiska designens uppgift är att underlätta dessa grundläggande mänskliga aktiviteter.

Den här utställningen visar projekt av varumärkes- och designbyrån Stockholm Design Lab som blivit en del av mångas vardag. Byrån grundades 1998 och har sedan dess skapat identiteter för bland andra flygbolaget SAS, Moderna Museet och varuhuset Åhléns. Identiteterna som byrån skapar kännetecknas av tydlighet och enkelhet med finesser och detaljer ofta hämtade ur svensk kultur och historia. Synen på den grafiska designen som samhällsnytta kombinerad med ett lättillgängligt formspråk har gjort att Stockholm Design Lab är en av de aktörer på formområdet som haft störst påverkan på hur det offentliga rummet i Sverige ser ut idag. Genom identiteterna som Stockholm Design Lab har skapat åt några av våra mest välkända varumärken och institutioner har byrån satt en unik prägel på i stort sett vartenda shoppingstråk och stadskärna i Sverige.

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. ArkDes är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.

 

 


Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman