2018-05-29 10:59Pressmeddelande

Ny utställning. Public Luxury. Arkitektur, design och kampen om det gemensamma.

null

Public Luxury

Arkitektur, design och kampen om det gemensamma

1 juni 2018 – 13 januari 2019

Konstnären Jonas Dahlbergs minnesplatser över offren för 22-juliattentaten, hotade och älskade korv- och glasskiosker i Umeå och Kungsträdgården, arkitekten Johan Celsings moské i Rinkeby, tre nya infartshinder som kan ersätta betonglejon, slaget om Stureplan och en dansbana där allmänheten kan koppla upp sin telefon till högtalarna och dansa – utställningen Public Luxury lyfter arkitekturen och designen som verktyg för att väcka debatt kring och hitta lösningar på de utmaningar som det svenska samhället står inför idag. Utställningen, som kurerats av överintendent Kieran Long, är den första som visar ArkDes nya inriktning som en arena för ny och banbrytande arkitektur och design.

PRESSBILDER OCH UTSTÄLLNINGSKATALOG MED ALLA MEDVERKANDE FINNS LÄNGST NED PÅ SIDAN (BIFOGADE).

- Public Luxury är en brokig och tät utställning med stora specialgjorda verk som knyter an till samhällsdebatten om arkitekturen och designen i våra gemensamma livsmiljöer. Dessutom kommer vi att använda platsen utanför museet till installationer, bland annat en dansbana som alla är välkomna att använda. Utställningen är inte bara en inbjudan till allmänheten att ta del i det offentliga samtalet utan även en rik och känslostark upplevelse, säger Kieran Long, överintendent på ArkDes.

Public Luxury är en utställning om Sverige idag, om vår gemensamma arkitektur och design och om det offentliga rummets motsättningar och paradoxer. Vad är det som gör att korv- och glasskiosker väcker så starkt engagemang? Hur kan oron för brott och terrorism användas för att skapa levande gatumiljöer? Många av verken och projekten är skapade för utställningen. Gemensamt för allt som visas är att det säger något om livet i det offentliga rummet i dag och att de speglar förändringarna som samhället för närvarande genomgår.

Utställningens titel, Public Luxury, säger oss att ingenting i offentligheten existerar av enbart praktiska skäl. Arkitekturen och designen i våra städer ska tillgodose grundläggande behov men varje brunnslock, parkbänk, offentlig toalett och husfasad är också en del av vår identitet.

Verken kommer från många delar av Sverige, från Kiruna till Hörby. Under utställningen har Tensta
museum en filial på ArkDes vid ingången till Café Bloms.

Public Luxury har fri entré och är en del i ArkDes satsning på att bli ett museum med internationell relevans.

I utställningen får publiken bland annat se:

Åsa Jungnelius – Ett omhändertagande rum
Entréportalen till utställningen har skapats av konstnären Åsa Jungnelius, som en scen för livet på platsen framför museibyggnaden. Portalen utgår från ”Snäckan”, den konstnärliga gestaltning hon utformat för Hagastaden, en av Stockholms nya tunnelbanestationer som kommer att stå klar om några år.

Dansbana – besökarna kan dansa!.
Utanför ArkDes byggs en dansbana upp där vem som helst kan koppla upp sin telefon till högtalarna och börja dansa. Arkitekterna bakom Dansbana! (Anna Pang, Anna Fridolin och Teres Selberg) skapar offentliga platser för dans. Dans är en kultur- och motionsform som tilltalar människor i alla åldrar, men särskilt unga tjejer.

Den föreslagna Rinkebymoskén. Av arkitekten Johan Celsing. I utställningen kommer besökarna att kunna röra sig under en fullskalemodell av en av de 18 kupoler som ska kröna moskén.

Jonas Dahlbergs uppmärksammade och stoppade minnesplatser över offren för 22 juli-attentaten i Oslo och på Utøya. För Public Luxury har Jonas Dahlberg skapat ett personligt verk som handlar om debatten och kontroverserna kring de stoppade minnesplatserna.

Livräddande design – förslag på tre nya infartshinder
Attentatet på Drottninggatan i Stockholm i april 2017 tydliggjorde behovet av hinder som kan stå emot en kollision med ett tungt fordon i hög hastighet. ArkDes har bjudit in tre formgivare att ta fram alternativ till de stål- och betonghinder som är vanliga i städer runt om i världen. Uppgiften var att designa infartshinder som även tillför stadsmiljön kvaliteter. Modellerna av planteringskärlen, sittmöblerna och cykelställen som Björn Dahlström, Clara von Zweigbergk och Hilda Hellström skapat visar att objekt som förhindrar våldsdåd även kan bidra till att skapa bilfria och öppna gatumiljöer.

Korv- och glasskiosker – Ful, hotad, älskad
Korvkiosker och glasskiosker har blivit föremål för intensiva debatter i många svenska städer. I Umeå utkämpades för några år sedan ”korvkriget” och 2017 ville de styrande i Stockholm stänga två glasskiosker i Kungsträdgården.

Spela Shoreline – Minnesstenen från Slottsskogen i Göteborg visas.
Den 8 augusti 2014 restes ett monument i Slottsskogen i Göteborg, en hyllning till de lokala indiestorheterna Broder Daniel och deras låt ”Shoreline”. Verket är inte bara en lovsång till lokal kultur, det visar även att det offentliga rummet är något som vi alla är delaktiga i att forma.

Fakta:

Visas mellan den 1 juni 2018 – 13 januari 2019. Fri entré.

Utställningen har kurerats av ArkDes överintendent Kieran Long.

Daniel Golling, co-kurator och Marie-Louise Richards, assisterande kurator.

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen
Stockholm
Karta


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman