2020-02-23 16:00Pressmeddelande

Ny utställning om Kiruna

Foto: Jessica Nildén, bilden togs 2017-08-31 då huset flyttades.
Byggnad: Ingenjörsvillan.
Info: Ingenjörsvillan är LKAB: s 39: e byggnad i ordning och färdigställdes år 1900.
Foto: Jessica Nildén, bilden togs 2017-08-31 då huset flyttades. Byggnad: Ingenjörsvillan. Info: Ingenjörsvillan är LKAB: s 39: e byggnad i ordning och färdigställdes år 1900.

Kiruna Forever
Just nu är museet stängt men vi hoppas kunna öppna inom kort.

Pressvisning 21 april kl.9-10 är inställd på grund av covid-19 och nytt datum kommer meddelas snarast möjligt.  Vill du ha en inbjudan till pressvisningen eller en utställningskatalog hemskickad under tiden maila maria.ostman@arkdes.se

I Kiruna  pågår just nu en av de största stadsomvandlingarna i modern tid. Stadskärnan flyttas tre kilometer åt nordost på grund av utbyggnaden av den järnmalmsgruva som Kiruna är uppbyggt kring. En tredjedel av befolkningen måste flytta från sina hem, hela kvarter och kända byggnader rivs eller flyttas och en ny stad tar form. Men hur flyttar man en hel stad?

Kiruna Forever undersöker den pågående flytten genom att visa över hundra verk av arkitekter, stadsplanerare och konstnärer som har omvandlat samhället och synliggjort de utmaningar som format regionen. Ända från den första industrialiseringen och vidare in i framtiden.

Medverkande: Iwan Baan, Anne Dessing and Michiel van Iersel; Design Earth, Henning Larsen, Ingela Johansson, Britta Marakatt-Labba, Joar Nango, New Mineral Collective, Outi Pieski, Sandellsandberg Arkitekter, Studio Folder, Territorial Agency, Anja Örn, Tomas Örn, Fanny Carinasdotter; Liselotte Wajstedt, White Arkitekter och Ghilardi+Hellsten, med flera.

Genom att placera flytten i ett historiskt och geografiskt sammanhang resonerar utställningen kring de stora frågor som ett så komplext projekt väcker. Vilka begränsningar har våra naturresurser? Vad händer med invånarnas identitet och trygghet när deras hem rivs? Hur bestämmer vi vad av kulturarvet som ska sparas och vad som ska offras? Hur påverkas urfolket samernas traditionella näringar? Hur permanenta är städerna vi lever i?

Utställningen inkluderar intervjuer med Kiruna-medborgarna och en 1: 1-rekonstruktion av det nyligen nedmonterade stadshuset. I Kiruna Forever får besökaren också se verk av Helmer Osslund, Carl Wilhelmson, Axel Törneman och Nils Nilsson Skum från Kiruna kommuns samling samt ArkDes unika och omfattande egna samling med verk av Per Olof Hallman, Gustaf Wickman, Ralph Erskine, Arthur von Schmalensee, Hakon Ahlberg, Örjan Lüning, med flera.

Utställningen är producerad av ArkDes. Parallellt pågår en utställning på Konstmuseet i Norr, Norrbottens nya länskonstmuseum med bas i Kiruna. Några konstverk har specialbeställts gemensamt och visas samtidigt på båda arenorna.

Cred: Jussi Tiainen. Outi Pieski medverkar i Kiruna Forever.

Outi Pieski medverkar i Kiruna Forever.
Outi Pieski, Ruossalas bálgát - Crossing Paths, 2014.
Cred: Jussi Tiainen.

Utställningskurator: Carlos Mínguez Carrasco
Assisterande utställningskurator: Sujy Lee
Utställningsproducent: Johanna Fogel
Utställningsarkitekt: Pernilla Ohrstedt
Grafisk design: Magdalena Czarnecki
Samarbetet med Konstmuseet i Norr har initierats av Maria Ragnestam.

Intervjuer och förfrågningar: Maria Östman, maria.ostman@arkdes.se 073-273 36 00.

 

 

 


Ämnen: Kiruna

Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.