2023-05-10 11:41Pressmeddelande

Ny rapport visar brister i flyktingmottagandets miljöer

Foto: Dan Hallemar. Svenshögen. Foto: Dan Hallemar.

Ny rapport visar brister i flyktingmottagandets miljöer

Vilka miljöer möter människor på flykt när de anländer till Sverige? Vad består det svenska flyktingmottagandet av för arkitektur? Idag släpps rapporten Ingenmansland – en förstudie om det svenska flyktingmottagandets arkitektur av HallemarHejdelind på uppdrag av ArkDes (Sveriges nationella centrum för arkitektur och design) som beskriver hur det står till med de fysiska miljöerna som möter personer på flykt när de kommer till Sverige.

I rapporten har författarna Dan Hallemar och Veronica Hejdelind besökt myndighetslokaler, ankomstplatser, tillfälliga boenden och förvar – delar av det svenska samhället som många aldrig besöker. Här reflekterar författarna över en värld där arkitekturen präglas av det tillfälliga, och en tillvaro av ovisshet och väntan. Bostäder står på tillfälliga bygglov, byggs om eller till med låga eller få krav på boendekvalitet och goda livsmiljöer. Det är miljöer där arkitekternas kunskap eller kompetens sällan används eller efterfrågas.

– Rapporten visar att arkitekter måste involveras i det som gestaltas, byggs och förvaltas för vårt flyktingmottagande. Målet med den nationella politiken är att arkitektur, form, design, konst och kulturarv ska bidra till att skapa ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer för alla. Rapporten visar att det finns ett stort glapp mellan vision och verklighet och att den kompetens vi har i Sverige inte nyttjas, säger Jessica Segerlund, chef på ArkDes Think Tank.

– I Ingenmansland, som vi har valt att kalla rapporten, råder slumpen, inget är beständigt och en kris är en total överraskning varje gång. Arkitekturen präglas av det tillfälliga och tillvaron av ovisshet och väntan. Här letar staten efter lägenheter som ingen efterfrågar, sanatorier som slutat vara sanatorier och hotell som slutat vara hotell. Förmår vi som samhälle inte bättre än så här. Är vi nöjda med att flyktingmottagandets arkitektur ska signalera att “här vill du inte stanna”, säger författarna Dan Hallemar och Veronica Hejdelind.

I uppdraget för rapporten ingick även att göra en analys av flyktingmottagandet 2015. Vilka var konsekvenserna av flyktingmottagandet 2015 och dess arkitektur? Hur har det påverkat hur systemet fungerar idag?

Rapporten laddas ned här

https://arkdes.se/ingenmansland-det-svenska-flyktingmottagandets-arkitektur/

Fakta om rapporten:
I arbetet med rapporten har HallemarHejdelind gjort studiebesök på olika platser i Sverige, tagit del av forskning och offentliga utredningar samt intervjuat myndigheter och organisationer.

Fakta om ArkDes:
ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. ArkDes har ett unikt uppdrag från regeringen inom politikområdet för Gestaltad livsmiljö. Förutom att vara ett museum och en mötesplats på Skeppsholmen, driver ArkDes praktiknära forskning där arkitekter och designers bjuds in för att utifrån gestaltningskompetens utarbeta förslag på konkreta samhällsutmaningar.  

Info om Hallemarhejdelind:
https://hallemarhejdelind.com/omoss/

För intervjuer och pressfrågor: Maria Östman, maria.ostman@arkdes.se 073-273 36 00Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman