2019-02-19 14:44Pressmeddelande

Ny rapport om hållbar konsumtion och produktion

null

Norden ligger i framkant när det gäller innovativa hållbarhetslösningar. I rapporten The Nordic Report 01 finns sextio goda exempel samlade. Rapporten, som är en del av projektet SUSTAINORDIC, syftar till att sprida kunskap om hållbar produktion och konsumtion utifrån målsättningarna i mål 12 i FN:s Agenda 2030.

- Vi måste alla, var och en utifrån våra olika roller och livsförutsättningar, bidra till att vända den negativa klimatutveckling som pågår och vars konsekvenser vi ser och tar del av i rapporter från forskare, FN och många andra. Bilderna skrämmer och det är lätt att känna hopplöshet inför de scenarier som beskrivs. Men hopplöshet är förlamande medan hopp kan leda till insikt och handling. Med The Nordic Report 01 vill vi lyfta fram exempel på positiv utveckling inom området hållbar produktion och konsumtion och på så vis inspirera andra att följa efter, säger Jonas Olsson, sakkunnig på ArkDes och Helena Uesson projektledare på Form/Design Center.

Exempel på projekt i rapporten:

  • Beteendelabbet. Genom att placera morötter i köttdisken och bönor på tacohyllan, tillsammans med fotspår på golvet och vippor som uppmuntrade till att dryga ut köttfärsen av klimat- och hälsoskäl, lyckades en ICA-butik under sju veckor minska försäljningen av köttfärs med 917 kilo, medan försäljningen av morötter och bönor ökade med 956 kilo. Om detta implementeras i alla ICA:s butiker under ett år, skulle klimateffekten motsvara över 25 000 varv runt jorden med bil.
  • Pure Waste Textiles. Klädföretaget Pure Waste Textile gör alla sina plagg av spill från textilindustrin. Resterna sorteras efter färg och vävs till nya tyger. På så vis sparas stora mängder vatten som vanligtvis går åt vid klädtillverkning.
  • Borregaard. Genom att använda träfiber istället för olja skapar företaget Borregaard alternativa, förnybara material som används inom jordbruk, bygg, smink, batterier med mera.

Rapporten är formgiven av Jakob Trollbäck och The New Division och sprids internationellt via nordiska främjandemyndigheter och på relevanta mötesplatser. Målgrupp är beslutsfattare inom politik och näringsliv såväl som inom media, kultur, utbildning- och forskning.

Här kan du ladda ned rapporten: https://arkdes.se/wp-content/uploads/2019/02/the-nordic-report-2018_digital_small_final.pdf

Om SUSTAINORDIC

SUSTAINORDIC är en plattform och ett nätverk med syfte att främja hållbar konsumtion och produktion. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet med syftet att sprida nordiska kunskaper och erfarenheter internationellt. Projektet tar sin utgångspunkt i FN:s globala mål 12 i Agenda 2030. Medverkande parter är ArkDes och Form/Design Center i Sverige, Design Forum Finland, DOGA i Norge, DAC och Dansk Design Center i Danmark samt Iceland Design Centre. Initiativtagare och projektägare till SUSTAINORDIC är ArkDes och Form/Design Center. ArkDes är projektets förvaltningsorgan. Läs mer på www.sustainordic.com


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman